26. februar 2024

Ph.d.-studerende modtager Eliteforsk Rejsestipendium

Eliteforsk stipendium

Ph.d.-studerende Thea Klarsø Schulze fra Biologisk Institut har modtaget et EliteForsk-rejsestipendium fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Prisoverrækkelsen fandt sted mandag d. 26. februar, hvor EliteForsk-priserne og -rejsestipendierne blev uddelt af Uddannelses-og Forskningsminister Christina Egelund samt en repræsentant fra Kongehuset.

Portræt overrækkelse
Ph.d.-studerende Thea Klarsø Schulze og undervisnings- og forskningsminister Christina Egelund

Prisoverrækkelsen fandt sted mandag d. 26. februar, hvor EliteForsk-priserne og -rejsestipendierne blev uddelt af Uddannelses-og Forskningsminister Christina Egelund samt en repræsentant fra Kongehuset.

Thea Klarsø Schulze har allerede planer om, hvad stipendiet skal bruges til:

- “Jeg skal bruge mit stipendium på et længere ophold ved en forskningsgruppe på University of California, Berkeley. Opholdet bliver en del af min tid som ph.d.-studerende på Biologisk Institut i professor Kresten Lindorff-Larsens forskningsgruppe”, uddyber Thea.

Thea arbejder med varianteffekter i proteiner, dvs. med hvordan ændringer i et proteins aminosyresekvens påvirker proteinets funktion. Projektet er tilknyttet PRISM-centeret, der overordnet har til formål at øge forståelsen for, hvordan ændringer i DNA kan føre til sygdom. PRISM-centeret arbejder både eksperimentelt og beregningsmæssigt med blandt andet sygdomme som Parkinsons sygdom og sukkersyge.

Thea fortsætter, - “I mit ph.d.-projekt forsøger jeg at udvikle beregningsmetoder til at forudsige, hvordan ændringer i de protein-kodende dele af vores DNA og dermed i vores proteiners aminosyresekvenser påvirker proteinernes evne til at udføre deres sædvanlige funktioner i vores celler. Jeg arbejder specifikt med metoder til at forudsige, om aminosyresekvensændringer vil ændre på mængden af bestemte proteiner i cellen”.

Målet med projektet er at udvikle en model, der kan benyttes til at forudsige, hvordan hver eneste mulige aminosyreændring i alle humane proteiner vil påvirke hvert enkelt proteins koncentration i cellen og dermed proteinets evne til at udføre dets normale cellulære funktion.

Thea forklarer afslutningsvist, - “En af de centrale ideer i mit arbejde er, at hvis vi kan udvikle gode computermodeller til at forudsige varianteffekter, kan vi mindske behovet for at producere nye eksperimentelle data, hvilket kan tage lang tid og være en omkostningsfuld proces. Med gode beregningsmodeller vil vi kunne forudsige, hvilke ændringer i vores DNA, der vil gøre os syge, og samtidig vil vi kunne forklare hvorfor. Dermed vil vores metoder i fremtiden potentielt kunne bruges til sygdomsdiagnostik og bidrage til udvikling af individuel medicin”.

Stipendiet er på 200.000 kr. og uddeles til ca. 20 ph.d.-studerende årligt på landsplan.

Læs mere om Thea og Eliteforsk-rejsestipendium på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Kontakt

Ph.d. studerende Thea Klarsø Schulze
Sektion for Biomolekylære Videnskaber
Mail: thea.schulze@bio.ku.dk 
Tlf: +45 3532 3888

Professor Kresten Lindorff-Larsen
Sektion for Biomolekylære Videnskaber
Mail: lindorff@bio.ku.d
Tlf: +45 3532 2027

Helle Blæsild
PR & Kommunikation
Mail: helleb@bio.ku.dk 
Tlf. +45 2875 2076

Emner