9. februar 2024

To LF Experiment til Biologisk Institut

Funding

Formålet med Lundfeckfondens Experiment-bevillinger er at støtte ekstraordinære forskningsideer, der udfordrer normerne inden for deres forskningsfelt.

Lektor Godefroid Charbon fra Funktionel Genomics har modtaget ca. 2 mio. DKK til projektet:
Transforming a bacterium into a neuron powerhouse

Portræt
Godefroid Charbon

Projektet har til formål at identificere miljømæssige betingelser, der favoriserer udvælgelsen af dårligt fungerende mitokondrier, der bærer mutationer i deres DNA. DNA-mutationer båret af mitokondrier kan være forbundet med neurologiske sygdomme. Neuroner kan bære en blanding af vildtype og muterede mitokondrier.
Akkumuleringen af visse mutationer bestemmer sværhedsgraden af neurologiske lidelser. Hvordan disse mutationer udvælges på trods af tilstedeværelsen af flere hundrede kopier af vildtype-DNA i et individuelt mitokondrie vides ikke. Vi vil konstruere en baktekondrion, en bakterie-mitokondrie-hybrid. Dette modelsystem vil blive brugt til at finde forhold, der favoriserer udvælgelsen af mutationer. 

Professor Søren Tvorup Christensen fra Sektion for Cellebiologi og Fysiologi har modtaget ca. DKK 2 mio for projektet:

Deciphering convergence of primary cilia and defects in brain development in Huntington’s disease

Portræt
Søren Tvorup Christensen

Huntingtons sygdom er en kronisk, fremadskridende hjernesygdom forårsaget af mutationer i Huntingtin-proteinet (HTT), som leder til tab af motorisk kontrol og højere kognitive funktioner. Vores hypotese er, at HTT opererer via primære cilier, cellulære antenner, til at dirigere dannelsen af hjernebarken under fosterudvikling, og at mutationer i HTT skaber en øget sårbarhed over for tab af hjernens nerveceller senere i livet.
Dette projekt vil således kunne skabe helt ny viden om hjerneudvikling, og hvordan fejl i primære cilier ligger til grund for neurodegenerative sygdomme, hvilket er afgørende for på sigt at udvikle bedre behandlingsmetoder.

Kontakt

Lektor Godefroid Charbon

Sektion for Functional Genomics, Biologisk Institut
Mail: godefroid.charbon@bio.ku.dk

Tlf: 3532 2098

Professor Søren Tvorup Christensen

Sektion for Cellebiologi og Fysiologi, Biologisk Institut
Mail: stchristensen@bio.ku.dk

Tlf: 5132 2997

Emner