Sebastian Jespersen Charlton

Sebastian Jespersen Charlton

Gæstestuderende

Biologisk Institut, Functional genomics
Ole Maaløesvej 5
2200 København N

Telefon (Sekretariat): +45 353-23710
E-mail: sebastian.charlton@bio.ku.dk