15. oktober 2021

BIO får atter mulighed for at bidrage til den grønne omstilling med støtte fra DFF

Grøn omstilling

Professor Søren J. Sørensen har netop modtaget mere end 6 mio DKK til at finansiere det grønne forskningsprojekt: Underground Networking – Bacterial interactions in the plant root microbiome.

Beskrivelse af projektet: Det er for nylig blevet påvist, at bakterier kan være sociale og samarbejde om fælles opgaver. Dette åbner mulighed for, at bakterier i fællesskab kan udføre funktioner, de ikke enkeltvis er i stand til. Når bakterier lever i komplekse samfund, som eksempelvis i menneskets tarm eller på planterødder, vil de således både have mulighed for at samarbejde og konkurrere, men omfanget og betydningen af disse modsatrettede interaktioner er ikke kendt. Det er derfor vigtigt at udvikle metoder til at studere, hvordan bakterierne påvirker hinanden i sådanne miljøer.

Projektet vil undersøge komplekse bakteriesamfund på planterødder. De nyeste teknologier vil blive anvendt til at studere bakteriers aktivitet og fysiske placering i det mikroskopiske miljø de lever i. Dette vil muliggøre studier af, hvilke bakterier der hjælper hinanden, hvilke der konkurrerer, samt hvilke bakterier der har en nøglefunktion for at mikrobielle samfund etableres og fungerer optimalt. Gennem dette forskningsprojekt etableres en grundlæggende forståelse af de bakterielle interaktioner, der er afgørende for, om der etableres et funktionelt mikrobielt samfund på planterødder. En sådan basal forståelse kan bruges til at udvikle ny grøn teknologi til at modvirke effekten af klimaændringer og sikre en øget og stabil planteproduktion.

DFF har i år uddelt 280 millioner tematiske uddelingskroner til grønne forskningsidéer - heraf er 5 ud af 15 KU-bevillinger gået til projekter fra SCIENCE. 

Læs hele nyheden fra DFF her

/ Sidsel Kretzschmer Henriksen