20. oktober 2021

BIO-forsker frifundet for videnskabelig uredelighed i sag om miljøeffekter af muslingeopdræt

Videnskabelig praksis

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU) afgjorde medio oktober, at en klage rettet mod lektor Bent Vismann fra Biologisk Institut ikke omhandler videnskabelig uredelighed. Klagen blev derfor afvist.

Muslinganlæg

Klagen drejede sig om en uenighed om konklusioner og anvendte metoder i forbindelse med et projekt over miljøeffekter af muslingeanlæg i Venøsund. I nævnets afgørelse anføres bl.a., at ” Den foreliggende sag drejer sig om uenigheder om forskningens konklusioner og de anvendte metoder m.v., herunder spørgsmålet om de fremsatte resultater i det videnskabelige produkt er rigtige ud fra en faglig og videnskabelig bedømmelse, og vedrører derfor forskningskvaliteten af det videnskabelige produkt”.

Nævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. Ligesom NVU har Praksisudvalget på Københavns Universitet tidligere afvist, at der er tale om en sag om tvivlsom forskningspraksis eller videnskabelig uredelighed. Bent Vismann er derfor renset for alle anklager.