10. november 2021

Danmarks Frie Forskningsfonds Inge-Lehmann program er uddelt til BIO forsker

DFF bevilling

110 millioner kroner fra den politiske aftale om forskningsreserven 2021 er netop blevet udmøntet til 39 talentfulde forskere i Danmark. Et af programmerne er givet til Henriette Autzen, Biologisk Institut. Programmets formål er at styrke talentudviklingen i dansk forskning og fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.

Stort tillykke til lektor Henriette Autzen Biologisk Institut, som har modtaget små 3 mio DKK gennem Inge Lehmann programmet fra Danmarks Frie Forskningsfond til projektet: 'Structure and function of NHE6: The subcellular shipping lane in the brain.

Portræt

Henriette modtager bevillinger under Inge Lehmann programmet sammen med 37 andre kvinder og 1 mand. 

Henriette har været gruppeleder i Sektion for Biomolekylære Videnskaber med et lille hold af studerende og postdocs siden 2020. Hun har specialiseret sig i produktion, oprensning og strukturel karakterisring af menneskelige membranproteiner i forskellige fysiologiske processer.  

Projektet omhandler det endosomale transportsystem er en celles affaldssortering. Transportsystemet sørger for, at molekyler som sidder i vores cellemembraner, bliver fjernet når de har udtjent deres formål. Fra cellemembranen kan molekylerne blive transporteret til lysosomet, et rum i cellen der fungerer som cellens forbrændingsstation og hvor molekyler nedbrydes. Alternativt kan molekylerne ende på genbrugsstationen og blive sendt tilbage til cellemembranen. Na+/H+ exchanger 6 (NHE6) er et membranprotein som er lokaliseret i endosomerne, skraldebiler i det endosomale transportsystem som står for affaldshåndteringen. NHE6 findes i stor udstrækning i hjernen og virker ved, at det regulerer pH og dermed sørger for, at transporten sker som den skal. Mutationer i NHE6 kan kobles til alvorlige sygdomme som Alzheimers og Christiansons syndrome, men da den molekylære struktur af NHE6 er ukendt, er sammenkoblingen mellem disse sygdomme og strukturen af NHE6 ikke klar. Med projektet har vi til formål at bestemme og karakterisere den molekylære struktur og funktion af NHE6 og dermed forstå, hvordan dette membranprotein kan regulere pH i dele af vores hjerne. Ikke alene er projektet vigtigt for vores forståelse af NHE6, det er også vigtigt for vores forståelse af andre, nært beslægtede proteiner som ligeledes spiller en vigtig rolle i menneskets fysiologi og er impliceret i en række alvorlige sygdomme.

Projektet vil indgå i et tværfagligt samarbejde med professor Stine Falsig Pedersen og professor Birthe B. Kragelund, der har et veletableret samarbejde om Na+/H+-exchanger (NHE'er). Inge Lehmann-bevillingen vil således give Henriette mulighed for at udnytte og bidrage til et stærkt forskningssamarbejde på Biologisk Institut. Desuden vil det give hende mulighed for at udforske ny forskning veje til et essentielt neurologisk membranprotein og støtte hende i yderligere at etablere sig som selvstændig gruppeleder på afdelingen.

Inge Lehmann-programmet  har til formål at fremme mere ligestilling i forskningsmiljøer i Danmark. Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Frie Forskningsfond her