11. marts 2020

Dansk marinbiolog blandt verdens førende symbioseforskere

Symbioseforskning

Den danske professor i akvatisk mikrobiologi Michael Kühl, Biologisk Institut, Københavns Universitet er blandt 15 forskere på verdensplan, der netop har modtaget en stor 5-årig Investigator bevilling fra den amerikanske fond Gordon and Betty Moore Foundation.

Gordon and Betty Moore Foundation vil investere knap en milliard kroner i et ambitiøst forskningsprogram, der skal støtte den mest banebrydende forskning omkring symbioser i havet og ferskvand. Efter en skrap international konkurrence har fonden netop udvalgt 15 forskere, der hver vil modtage en stor 5-årig investigator bevilling til deres symbioseforskning.

Michael Kühl er verdenskendt for sin forskning i mikromiljøets betydning for mikroorganismer, vandplanter og korallers funktion.

- Michael Kühl udtaler, ”Det er jo en fantastisk anerkendelse af min forskning og er lidt af en drømmebevilling! Den giver mig mulighed for at afprøve nye ideer og at udvikle nye eksperimentelle værktøjer. Jeg vil for eksempel prøve at lave mikroskopiske kikkertundersøgelser på levende koraller for at lære mere om, hvilken rolle mikroorganismerne i maven spiller for koraldyrets funktion og sundhed, hvor jer er inspireret af ny viden om, at vores tarmbakterier kan påvirke menneskers sundhedstilstand.”

Portræt af professor Michael Kühl
Professor Michael Kühl

Michael Kühls forskergruppe har desuden udviklet en række nye måleteknikker i form af mikrosensorer og billeddannende teknikker, der nu også anvendes bredt i mange andre forskningsfelter såsom vandforskning, medicinsk mikrobiologi, fysiologi og biogeokemi. Flere af disse værktøjer er siden blevet kommercielt tilgængelige.

- Som Moore Investigator vil Michael Kühl fortsætte sin udforskning af korallers mikromiljø, og han fortsætter ”Koraller består af flere komponenter, der tilsammen danner en såkaldt ’holobiont’. En holobiont består af koraldyret og de mikroalger, som korallen danner symbiose med samt diverse mikroorganismer i/på koraldyrets væv og kalkskelet. Det er samspillet mellem disse partnere, som afgør hvor modstandsdygtig en koral er overfor stresspåvirkninger. Vi ved ikke under hvilke betingelser disse interaktioner finder sted i de forskellige mikrohabitater, men det er netop dét jeg håber at afklare med dette projekt”. 

Koraller
Foto: Koraller

Det ligger ikke lige til højrebenet for en dansk forsker at være på forkant indenfor koralforskningen, der domineres af stærke forskergrupper i lande som f.eks. Australien og USA med direkte adgang til koralrev og med stor national fokus på koralforsknings-programmer. 

- ”Min forskning er meget interdisciplinær og vore biologiske undersøgelser involverer ofte ny teknologi, der åbner for ny viden og eksperimentelle muligheder. Jeg har således gode samarbejder med flere australske forskergrupper og arbejder jævnligt på Great Barrier Reef. Ud over selve prisen glæder jeg mig også til at udvikle nye tværfaglige samarbejder med de andre Moore Investigators, der jo netop er udvalgt til at gå nye veje indenfor symbioseforskningen.

The Gordon and Betty Moore Foundation fosters path-breaking scientific discovery, environmental conservation, patient care improvements and preservation of the special character of the Bay Area. Visit Moore.org or follow @MooreFound.