2. december 2020

Direkte og indirekte virkninger af stigende temperaturer i Arktis

Klimaforandringer

Et modelleringsstudie baseret på 15 års feltmålinger af den Arktiske tundra afslører, at området får mere plantevækst på grund af et varmere klima – og det betyder en markant øget frigivelse af organiske forbindelser i luften (VOC'er). Ny forskning fra Københavns Universitet viser sammenhængen – og usikkerhederne.

Frigivelse af flygtige organiske forbindelser (VOC'er) fra planter er et temperaturafhængigt fænomen. Og forskere kan i en artikel i forskningstidsskriftet PNAS vise, at mens Arktis bare bliver varmere og varmere, så øges frigivelsen af VOC-gasser også væsentligt. Men hvorvidt det er hovedsageligt et direkte resultat af temperaturstigningen eller følge af det grønnere Arktis er forskerne stadig usikre på.

Man forventer nemlig, at temperaturstigningen også øger plantevækst i nogle plantearter mere end i andre. Forskellige plantearter frigiver forskellige mængder af VOC-gasser og derved kan vegetationsændringer også spille en rolle.

Disko Island
Tundravegetationen ændrer sig drastisk som reaktion på opvarmning. Billedet her viser et tundralandskab på Diskoøen, Grønland. (Foto: Riikka Rinnan)

Professor Riikka Rinnan fra Biologisk Institut og Center for Permafrost har i en årrække sammen med kolleger samlet oplysninger fra den arktiske tundra. Nu bruger de den samlede viden for at lave statistiske modeller og dynamiske økosystemmodeller for at vurdere VOC-udslip i et opvarmet klima.

- Riikka Rinnan siger, ’Resultaterne antyder, at mens de indirekte effekter af opvarmning på VOC-udslip, nemlig forlængelse af vækstsæsonen og vegetationsændringer, er klart signifikante, så ser vi samtidig, at de er mindre end temperaturens direkte virkninger, når man kun kigger et par årtier fremad. Hvis man har et længere tidsperspektiv, så kan det se anderledes ud’.

Forskerne forklarer, at der er store geografiske forskelle i VOC-udslip over hele Arktis, og at de er afhængige af lokale vegetations- og klimaforhold. Der er med al sandsynlighed en kompleks sammenhæng mellem VOC-udslip i den arktiske tundra i forhold til det lokale klima, vegetationen og interaktioner mellem økosystemerne og atmosfæren.