9. maj 2023

Er antibiotika i fiskeproduktionen snart en saga blot?

Et nyt forskningsprojekt vil anvende bakteriernes naturlige fjender, bakteriofager, til at kontrollere bakteriesygdomme i akvakultur. Innovationsfonden har investeret 13,5 millioner kroner i projektet.

Fisk

Akvakultur er det hurtigst voksende erhverv indenfor animalsk fødevareproduktion i verden og understøtter en stigende global efterspørgsel på sunde fødevarer. Fiskeopdræt har et væsentligt lavere klima-aftryk end anden animalsk produktion, men sygdomme i larve- og yngelstadier af fisk udgør en væsentlig flaskehals i fiskeproduktionen og medfører store økonomiske tab i industrien. Fiskeyngel kan ikke vaccineres og antibiotika benyttes derfor ofte i behandlingen af sygdomme. Dette medfører risiko for udvikling og overførsel af antibiotikaresistens, der dels nedsætter effektiviteten af behandlingen og dels øger risikoen for spredning af antibiotikaresistens til fødevarer og til miljøet. 

- ”Vores forskning i bakteriofag-baseret bekæmpelse af fiskesygdomme har vist lovende resultater i de senere år”, siger professor Mathias Middelboe, ”og nu har Innovationsfonden og en række danske og britiske virksomheder investeret godt 20 millioner i at tage det næste skridt i udviklingen af antimikrobielle produkter, der kan reducere sygdomsudbrud i ørredopdræt”.

Produkterne tænkes anvendt præventivt som fodertilskud eller påført biologiske filtre i recirkulerede opdrætsanlæg. Da de pågældende sygdomme er globalt udbredte og har store negative konsekvenser for erhvervet i hele verden, har produkter, der nedsætter fiskedødeligheden og understøtter en bæredygtig produktion, et stort kommercielt potentiale.

Emner