11. februar 2020

Flere arter i bjergområder må vælge mellem højere temperaturer eller mindre ilt

Global opvarmning

Som resultat af den globale opvarmning flytter mange arter i øjeblikket levested i bjergene. Selvom de fleste rykker mod større højder er der stor forskel på, hvor meget de enkelte arter flytter sig, og nogle rykker endda nedad. I en artikel som netop er publiceret i det anerkendte tidsskrift Frontiers in Ecology and the Environment fra Ecological Society of America præsenteres en teori, som måske kan gøre os klogere på disse store forskelle mellem arter.

Mange arter søger at afbøde effekten af global opvarming ved at rykke mod køligere forhold højere op i bjergene. Nogle arter rykker endda meget højere op end man skulle forvente baseret på temperatur, andre har slet ikke flyttet sig, mens nogle overraskende nok er rykket mod lavere højde. Denne store variation mellem arter er interessant, og er typisk blevet forklaret med forskelle i spredningspotentiale og konkurrencemæssige forhold.

Foto: Dean Jacobsen

I en ny artikel publiceret i det anerkendte tidsskrift Frontiers in Ecology and the Environment fra Ecological Society of America præsenterer Dean Jacobsen, Ferskvandsbiologisk Sektion, en helt ny teori, som måske kan forklare nogle af disse overraskende forskelle i højdeskift, i hvert fald mellem vandlevende vekselvarme dyr.

- Dean Jacobsen forklarer, ’Denne MODAS (”metabolic-oxygen driven altitudinal shift”) teori påpeger, at fordi ikke blot temperaturen, men også tilgængeligheden af ilt falder med stigende højde, kan variationen i skift i højdeudbredelse skyldes forskelle i, hvor meget arternes stofskifte -og dermed iltbehov - øges ved en given stigning i temperaturen (den såkaldte Q10 værdi)´.

Teorien forudser, at højdeskiftet for den enkelte art afhænger af vigtigheden af at opretholde det samme temperaturmiljø, som før den globale opvarmning. Dette er i forhold til at sikre en uændret balance mellem tilgængelighed og behov for ilt til stofskiftet. Arter, som i forvejen lever tæt på deres øvre temperaturtolerance og for hvilke det er vigtigst at opretholde uændret temperatur, bør naturligvis altid rykke mod større højder. Det interessante er dog, at for at opretholde en konstant relativ balance mellem tilgængelighed og behov for ilt bør arter med høj Q10 rykke op, mens arter med lav Q10 bør blive eller endog rykke mod lavere højde.

Denne teori kan blive vigtig for at finde ud af, hvor arter søger hen i de kommende årtier på grund af global opvarmning og kan også være med til at forudse biodiversiteten i forskellige højder i bjergområder.