4. maj 2023

Novo Nordisk bevilling til professor Mette Burmølle

Professor Mette Burmølle har netop modtaget en stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden til projektet "How multispecies biofilms cope with phage infections (COPE)", der kan være med til at øge forståelsen af samspillet mellem bakteriofager og bakterier, og hvordan bakteriofager måske kan blive et alternativ i behandling af antibiotikaresistente bakterier. 

Ligesom dyr, planter og mennesker, kan bakterier blive angrebet af virus. Disse kaldes bakteriofager. Bakteriofager er meget specifikke og kan inficere bakterier og derefter slå dem ihjel. Denne evne har et stort klinisk anvendelsespotentiale, da bakteriofager er lovende alternativer til antibiotika, når bakterier, der kan forårsage alvorlige sygdomme, skal bekæmpes.

Det meste af forskernes viden om samspillet mellem bakterier og bakteriofager stammer fra studier udført under forsimplede forhold, hvor der kun er én type bakterier til stede, og de lever enkeltvis. Dette er dog i stor kontrast til den naturlige levemåde for bakterier inaturlige miljøer og nogle infektioner, hvor de ofte lever med andre arter i biofilm, omgivet af en beskyttende matrice.

- "Vi ved endnu ikke, hvilken betydning biofilmen og tilstedeværelsen af andre arter har for bakteriers følsomhed overfor bakteriofager; Det vil vi undersøge i dette projekt. Vi vil teste forskellige klinisk relevante bakterier og tilhørende bakteriofager og undersøge, hvorvidt bakteriofag-følsomme bakterier kan beskyttes af andre. Vi vil også identificere bakteriofag-resistensmekanismer, og betydningen af langtidseksponering for bakteriofager og antibiotika", forklarer Mette Burmølle.

Portræt
Foto af Mette Burmølle 
(Fotocredit: Sidsel Kretschmer Henriksen)


Projektets resultater vil afdække fundamentale aspekter af samspillet mellem bakteriofager og bakterier i komplekse biofilm. Udover høj videnskabelig værdi, kan resultaterne bidrage til udvikling af mere effektive strategier for anvendelse af bakteriofager
i klinikken, hvor bekæmpelse af antibiotikaresistente bakterier er en stadigt voksende udfordring.

Emner