4. oktober 2021

Slut med tissemyrer – nu har de danske myrer fået danske navne

Insekter

Der har i de senere år været stigende opmærksomhed på tilstanden af Danmarks insekter, men mest på de kendte og karismatiske flyvende insekter som bier og sommerfugle. Nu er myrerne kommet i fokus, og alle arterne har fået danske navne.

De fleste har bemærket, at der findes både sorte, røde og gule myrer, men det er sikkert de færreste, der ved, at vi i dag har hele 59 hjemmehørende arter af myrer i landet. Det er måske også svært at huske dem alle, når de har komplicerede navne som Myrmecina graminicola og Crematogaster scuttelaris. Derfor er det glædeligt, at samtlige danske arter nu er forsynet med et dansk navn, ligesom samtlige slægter og familier har fået et dansk navn.

Behovet for navngivningen opstod under det nationale citizen science projekt Myrejagten (www.myrejagten.dk), hvor børn i hele Danmark undersøgte myrernes udbredelse og fødepræferencer. Selvom forskere bruger de videnskabelige navne, har det stor værdi for folks kendskab til arterne, at de har et dansk navn. Et navn der ofte beskriver udseende, levested, føde eller adfærd.

- ”Hvis jeg i Myrejagten havde fortalt børn om Lasius, Tetramorium, Myrmica og Formica, kunne de nok ikke huske det senere. Ved at kalde myrerne ved deres danske navne, jordmyrer, frømyrer, stikmyrer og sprøjtemyrer, bliver det nemmere at forstå. For jordmyrerne hedder sådan, fordi de bor i jorden, frømyrerne spreder planters frø, stikmyrerne stikker, og sprøjtemyrerne sprøjter med myresyre, så nu er det slut med at kalde dem tissemyrer,” siger Julie Koch Sheard, der er postdoc ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, GLOBE Institut, Københavns Universitet.

Sprøjtemyrer
En koloni af sprøjtemyrer (Formica), der netop er kendt for deres evne til at forsvare sig ved at sprøjte med myresyre. Vi møder dem mest i store tuer af nåle i skoven, og flere af arterne kaldes derfor skovmyrer, f.eks. rød skovmyre (Formica rufa), lille skovmyre (Formica polyctena) og håret skovmyre (Formica lugubris). Foto: David R. Nash

De fleste har mødt den sorte havemyre, vores mest almindelige myre i Danmark. Den er sort, findes i haver og hører sammen med ni andre arter til slægten jordmyrer, som bor i jorden. Til jordmyrerne hører også orangemyren, som dufter af appelsin. Blandt stikmyrerne, der stikker med en brod, ligesom bierne, finder vi tolv arter, heriblandt hedestikmyren og engstikmyren. Vi har hele 17 arter af sprøjtemyrer, herunder de kendte tuebyggende myrer, rød skovmyre og håret skovmyre, men også blodrød rovmyre, en art der holder andre myrer som slaver.

Den sorte havemyre

Den sorte havemyre (Lasius niger) er nok Danmarks mest almindelige myre. Lige som de andre jordmyrer (Lasius) laver den ikke tuer men bor i jorden, hvor vi gerne finder den under fliserne i haven. Foto: David R. Nash

- “Der er en langt større rigdom af dyre- og plantearter i Danmark, end mange tror, og de tilhører ikke kun os eksperter men alle, der bor her. Hvis flere arter får danske navne, vi kan forstå, kan vi få et tættere forhold til dem og bedre beskytte dem som en del af vores natur. Det er en opgave, som universitetet skal løfte”, siger Jes Søe Pedersen, der er lektor på Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Det bekræfter kollega Henning Bang Madsen, som er forskningstekniker på Biologisk Institut, Han var for fem år siden med til at navngive de dengang 286 arter af danske bier. Et arbejde, som siden blev udbredt via en plakat med 33 af arterne – en plakat, som blev modtaget med stor succes. Befolkningens interesse for bierne er siden vokset stærkt, og de danske navne er rigt anvendt.

Navngivningen er foretaget af en lille gruppe dedikerede myre-eksperter bestående af Julie Koch Sheard fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, GLOBE Institut, Københavns Universitet og Lisbeth Børgesen, Jes Søe Pedersen og Henning Bang Madsen fra Biologisk Institut, Københavns Universitet, og er publiceret i tidsskriftet Entomologiske Meddelelser samt gennem www.Arter.dk.

 Fakta

  • I 2017 og 2018 deltog over 500 børnefamilier i projekt Myrejagten. Sammen med forskere indsamlede de viden om Danmarks myrer. Der blev i alt indsamlet ca. 19.000 individer fra 29 myrearter.
  • Gennem tiden er der i alt observeret 85 arter af myrer i Danmark, og heraf er 59 hjemmehørende, mens de resterende 26 er indslæbt udefra og kun findes i opvarmede bygninger.
  • I hele verden kender vi til 15.912 myrearter, men langt de fleste af dem har kun videnskabelige navne på latin.
  • I Danmark findes næsten 36.000 forskellige arter af dyr (25.273), planter (2.952) og svampe (7.774), som vi kender til. Det er særligt de mange små dyr, der endnu ikke har danske navne.
  • I takt med at klimaet bliver varmere i Danmark, er der mulighed for at nye arter kommer til landet. Således fandt børn der deltog i et pilotprojekt af Myrejagten i 2015 en ny myreart for Danmark, og eksperterne vurderer, at yderligere fire arter kan finde vej til Danmark i den nærmeste fremtid.