1. oktober 2020

Stor EU bevilling til en gruppe forskere, der skal ledes af Birgitte Regenberg fra Biologisk Institut

Cirkulær DNA Biologi

Professor Birgitte Regenberg har netop modtaget en FET-Open bevilling fra EU-programmet Horizon-2020. Kun få i Danmark har tidligere modtaget denne bevilling - heraf kun to forskningsgrupper ved Københavns Universitet. Bevillingen med projekttitlen CIRCULAR VISION skal bane vejen for at gøre cirkelformet DNA til en effektiv biomarkør for tidlig diagnosticering og behandling af lidelser som lungekræft og irritabel tyktarmsbetændelse.

Birgitte Regenbergs forskergruppe ved Biologisk Institut, Københavns Universitet har for nylig påvist, at såkaldt cirkelformet DNA (eller DNA-cirkler) er en almindelig komponent i menneskers celler. De fleste af os forbinder ellers DNA som lange, lineære ’strenge’ i cellen, men DNA kan også formes i cirkler, som især ses ved sygdomme som eksempelvis kræft.

Tilstedeværelsen af DNA-cirkler muliggør også, at de kan bruges som biomarkører til diagnostisering og overvågning af lidelser, som i dag ofte opdages meget sent.

- ”Det er vores opfattelse, at DNA-cirkler kan bruges som en meget tidlig biomarkør for kræft og andre sygdomme, inden de egentlige fysiske og ofte smertefulde symptomer opstår. Det vil alt andet lige også betyde, at et mere effektivt behandlingsforløb kan iværksættes. En tidlig diagnosticering kan selvfølgelig få helt afgørende betydning for den enkelte patient, men det er også vigtigt for samfundet som helhed, hvor omkostningerne ved de forskellige behandlingsforløb kan reduceres betragteligt,” siger Birgitte Regenberg.

Imidlertid findes der i dag ikke en effektiv metode til isolering af DNA-cirkler. Det er her FET-Open projektet CIRCULAR VISION nu kan sætte ind. Forskerne vil kombinere mikroskopi, DNA-sekvensering og bioinformatiske analyser til at identificere de cirkulære biomarkører. I første omgang vil forskerteamet udvikle nye tilgange til praktiske diagnosticeringsværktøjer til identificering af DNA cirkler i henholdsvis lungekræft og sygdommen irritabel tyktarm.

- 'Med projektet CIRCULAR VISION får vi nu mulighed for at udvikle teknologier til hurtig identificering af DNA-cirkler. Og det er vores målsætning at finde metoder, der muliggør diagnosticering af forskellige sygdomme ved en ganske almindelig og simpel blodprøve. Den er både hurtig og billig. Derfor har vi samlet et forskerteam med de førende europæiske eksperter på området, så forskningen i cirkulære DNA kan blive styrket og effektueret’, fortsætter Birgitte Regenberg.

Forskernes overordnede ambition med projektet CIRCULAR VISION er at skabe teknologier, der gør det muligt at bruge cirkulært DNA, så både diagnose af en sygdom kan ske så tidligt som overhovedet muligt i forløbet og med minimale omkostninger for både patient og samfund. Med projektet kan EU blive førende inden for forskning og kommercialisering af cirkulære DNA-teknologier.

 

 

FET-Open er en del af EU Horizon-2020-programmet og støtter de tidlige stadier af videnskabelig forskning og innovation omkring nye ideer mod helt nye fremtidige teknologier.

Dette FET-Open-projekt 'CIRCULAR VISION' er et samarbejde mellem 7 EU-forskningsinstitutioner, og budgettet er på ca. 4 mill. €