Historien bag Biologisk Institut

I starten af det tyvende århundrede fik Københavns Universitet vokseværk og begyndte blandt andet at udbygge nord for søerne i København. I den forbindelse blev Universitetsparken grundlagt, som i dag huser de fleste af universitetets naturvidenskabelige fag.

Biologisk Institut har været under kontinuerlig udvikling og i en årrække været rammen om meget af den danske og internationale biologiske forskning (se "Kendte forskere" i højrespalten). 

Biologisk Institut hører under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Instituttet er i dag fordelt over 5 lokaliteter: Biocenteret, August Krogh Bygningen, UP15 og BIO-Aqua i Universitetsparken samt Helsingør (Marinbiologisk Sektion og Øresundsakvariet).

I dag står instituttet for undervisning og forskning inden for hele spektret af biologiens verden: Fra gener og molekyler til zoologi og havbiologi. Læs mere om instituttets aktuelle aktiviteter under Forskning og Uddannelse.

En stor del af instutttet er nu samlet i Biocenteret på Ole Maaløes Vej på Nørre Campus. Bygningerne er tegnet af PLH Architects og blev taget i brug i 2007.