August Krogh

(1874-1949. Nobelprismodtager 1920)

Forskeren August Kroghs epokegørende undersøgelser inden for medicin og fysiologi kombineret med hans intuitive indsigt i fysikkens love placerede ham blandt 1900-tallets mest betydningsfuld fysiologer og blandt en af de største danske videnskabsmænd gennem tiderne.

August Krogh var hele sit liv optaget af forskningens praktiske betydning for samfundet, og han udnyttede sin videnskabelige indsigt til at formidle forskningens resultater og løse aktuelle sociale opgaver. Gennem sit livslange virke bidrog han med skelsættende resultater inden for menneskets lungefunktion, kredsløb og vævenes iltforsyning. Derudover havde han en usædvanlig opfinderbegavelse, der gjorde ham i stand til at udtænke og udvikle nyt og avanceret forskningsudstyr - (eksempelvis det elektromagnetiske cykelergometer fra 1912; måske forløberen til nutidens motionscykler) - en skelsættende kombination af evner, han blev belønnet for i 1920 med Nobelprisen.

August Krogh er kendt for sin forskning inden for blandt andet

  • lungernes respirationsmekanisme
  • kredsløbets regulering og organismens ilt-forbrug og kuldioxid produktion i hhv. hvile og i arbejde
  • diabetesforskning og fremstilling af insulin (I samarbejde med H.C. Hagedorn)
  • udvikling og produktion af forskningsudstyr
  • undervisning og forskning i zoofysiologi