Lav dit eget vilde bed

Inden 2015 var Universitetsparken en kedelig græsplæne. I dag er der fem vilde bede, som tilsammen udgør 620 m2 med 10.000 planter, fordelt på ca. 80 forskellige arter. 

Vi håber, at Vild Campus kan være med til at skabe flere vilde pletter i bymiljøet. Nedenfor kan du få inspiration til anlæggelse og drift af vilde bede i byen, samt læse vores erfaringer og analyser af Vild Campus' betydning for bestøverne i Universitetsparken. 

God fornøjelse!


Forberedelse af jorden

Jorden under hvert bed er individuelt tilpasset, så den matcher den givne naturtype og plantearternes behov. Planterne er udvalgt, så de repræsenterer typiske arter i hver af de fire naturtyper. Find jordtyper og links til artslister herunder. 

Planter

Skovbunden

Anlagt ved at fjerne øverste græslag og udlægge nyt lag i 30 cm tykkelse bestående af sandet muld. 

Bænk ved planter

Stranden

Anlagt ved at fjerne øverste jordlag og udlægge nyt lag i 30 cm tykkelse bestående af harpet strandsand 04.

græslandet

Græslandet - Nord og Syd

Anlagt ved at fjerne øverste jordlag. Herefter er udlagt en fiberdug, der tillader vand at trænge igennem, men forhindrer rødder i at nå de dybere jordlag (for at planterne ikke får for meget næring). Herefter er der udlagt 30 cm bestående af 50 % bakkegrus, 40% sandet jord og 10% jordbrugskalk.

Engen

Engen

Anlagt ved at fjerne øverste jordlag. Herefter er udlagt en tæt fiberdug for at holde mest muligt på vandet, derefter et tyndt lag fed jordlag for at lukke fiberdugen til mest muligt. Herefter er der udlagt et nyt lag i 30 cm tykkelse bestående af sandet muld iblandet 10 % (volumen) tørvesmuld.


Beplantning af Vild Campus

En varm sommerdag i juni 2015, havde Vild Campus inviteret byboere med grønne fingre til at hjælpe med beplantningen af Vild Campus' bede. Der kom omkring 100 mennesker, unge og ældre, der på få timer fik plantet alle 10.000 planter.

mand, som planter arter

Arter i kvadrater

Alle bedene blev inddelt i kvadrater for at sikre, at de udvalgte arter blev fordelt jævnt i hele bedet. 

Udlevering af plantearter

Én planteart til hver

Hver deltager fik udleveret én planteart, som vedkommende skulle placere i hvert af de optegnede kvadrater.

Fordeling af planter

Fordeling af planter

Én af hver planteart, tilhørende den give naturtype, er lagt i hvert af kvadraterne - klar til at blive plantet i jorden.

Mand, som nedgraver planter

Nedgravning af planter

Efter fordelingen skulle de 10.000 planter i jorden. Det hele tog kun lidt over et par timer - takket være de frivilliges hjælp!


Drift og pleje

Græslandsbedene og engen skal slås med le 2-3 gange om året, så de laverevoksende urter får lys nok og næringsstoffer fjernes. Derfor har gartnerne i driftsafdelingen på SCIENCE været på le-kursus og fået to leer af Vild Campus.

gartner ved planter

Leslående gartnere

Gartnerne i driftsafdelingen på SCIENCE var heldigvis friske på at lære nye plejemetoder. Så de kom på endagskursus i le-slåning og står nu for de årlige høslæt.

Bed

Høslæt 3 gange om året

For at give lys til de lavtvoksende urter og fjerne næringsstoffer skal bedene slås tre gange om året. Kun 1/3 bliver slået for at skabe højdevariation i bedene.

Uvedkommende arter er løbende blevet fjernet af en gruppe frivillige biologistuderende, med kendskab til de enkelte naturtyper.