Undervis i dansk natur

Vild Campus' undervisningsmateriale gør det nemt for dig at tage dine elever med ud i den danske natur.

Lærermaterialet er tiltænkt dig, der underviser i Natur/teknologi og fokuserer på de fire almindelige danske naturtyper: Skov, Strand, Græsland og Eng. Du kan selv vælge, om du vil lave et længere forløb om Danmarks natur og metoder i feltarbejde, eller kun bruge dele af materialet i din undervisning.

Du finder undervisningsmaterialerne ved at trykke på linkene nedenfor. Vi håber, at du og dine elever vil få stor glæde af materialerne ved at lade dem indgå som et værdifuldt element i din undervisning om dansk natur.