Lær de vilde planter at kende

I Nørre Campus' vilde blomsterbede kan du finde planter, som hører naturligt hjemme i den danske natur. De er fordelt på fire forskellige naturtyper: strand, eng, græsland og skov. På Nørre Campus har vi udvalgt ca. 80 arter, som du typisk kan genfinde, hvis du tager ud i naturen, men der er selvfølgelig mange flere at gå på jagt efter ude i det danske landskab.

De vilde planter er rige på pollen og nektar, som sommerfugle, natsværmere og vilde bier nyder godt af, og mange af planternes blade er også naturlig føde og levesteder for insekter.

På Nørre Campus og her på siden, har du mulighed for at lære planterne at kende - så kan du også genkende dem, når du ser dem i naturen.

Tryk på ikonerne nedenfor og lær om arterne i Vild Campus' fire biotoper