Viral integration drives multifocal HCC during the occult HBV infection

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

 • Xiao-Ping Chen
 • Xin Long
 • Wen-long Jia
 • Han-Jie Wu
 • Jing Zhao
 • Hui-Fang Liang
 • Arian Laurence
 • Jun Zhu
 • Dong Dong
 • Yan Chen
 • Long Lin
 • Yu-Dong Xia
 • Wei-Yang Li
 • Gui-Bo Li
 • Zhi-Kun Zhao
 • Kui Wu
 • Yong Hou
 • Jing-Jing Yu
 • Wei Xiao
 • Guo-Ping Wang
 • Peng-Cheng Zhu
 • Wei Chen
 • Ming-Zhou Bai
 • Yi-Xing Jian
 • Qian Chen
Original languageEnglish
Article number261
JournalJournal of Experimental & Clinical Cancer Research
Volume38
Number of pages11
ISSN1756-9966
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Bibliographical note

Correction to: Viral integration drives multifocal HCC during the occult HBV infection DOI: 10.1186/s13046-019-1484-5

  Research areas

 • Hepatitis B, Hepatocellular carcinoma, Single-cell sequencing, Viral integration, Virome capture sequencing, Whole genome sequencing

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 223245650