Efter- og videreuddannelse

Efteruddannelse på SCINCE

Styrk din faglighed med kompetencegivende efteruddannelse og videreuddannelse. Uddannelserne er forankret i et forskningsmiljø, og undervisningen er tilrettelagt af forskere, så du er sikret et højt kvalitetsniveau.