Om Vild Campus' undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet skal underbygge Vild Campus' ønske om at udbrede interessen for dansk natur. Herunder kan du læse mere om tankerne bag materialet, og hvordan vi forestiller os brugen af det.

Indhold og udgangspunkt for materialerne

Lærermaterialet til Vild Campus består af en række ressourcer, som du kan bruge i din planlægning af undervisningen. Samlet set består undervisningsmaterialet af:

 • 7 naturfilm
 • 4 biotopfoldere
 • Online kort med naturområder i hele Danmark
 • Ordliste med begrebsforklaringer
 • Inspirationshæfte til aktiviteter og øvelser

Udgangspunktet for alle materialerne er de fire danske naturtyper:

 • Skov
 • Strand
 • Græsland
 • Eng

De udvalgte biotoper kan skelnes fra hinanden ud fra enkle karakterer og findes i hele Danmark.

Formålet med undervisningsmaterialet er flersidig

Den naturvidenskabelige metode er i centrum for vores undervisningsmateriale – sammen med et mål om at øge glæden ved at kende og færdes i den danske natur.

Formålet med undervisningsmaterialerne er at:

 • introducere karakteristiske danske dyre- og plantearter for de fire biotoper
 • give den viden, der er nødvendig for at planlægge forløb om Danmarks natur
 • give redskaber til at udføre naturvidenskabelige undersøgelser i naturen

Målgruppen er natur/teknologilærere - og alle andre

Materialerne er udarbejdet for at give dig inspiration til aktiviteter, som du kan lave i naturen med dine elever. Vi giver eksempler på enkle, konkrete aktiviteter, der hverken kræver, at du har et særligt kendskab til dyre- eller plantearter eller er i besiddelse af specialudstyr.

Materialerne er tiltænkt:

 • Natur/teknologilærer, men kan også bruges af eksempelvis
 • forældre eller
 • naturvejledere

Materialet kan tilpasses netop dit formål

Målrettet undervisningen i natur/teknologi, men kan tilpasses alle aldre – lige fra børnehavebørn til elever i gymnasiet, HF eller HTX. Det er op til dig som lære at beslutte progressionen, i forhold til den enkelte klasse og i forhold til de faglige mål, som du sætter for forløbet.

Alle dele af materialet centrerer sig om de samme fire biotoper og om de samme faglige og forskningsmetodiske begreber. Det betyder, at materialet kan bruges i vilkårlig rækkefølge.

Fagdidaktisk fokus på naturvidenskabelige metoder

Fagdidaktisk har vi valgt at sætte fokus på de naturvidenskabelige metoder, som forskerne anvender i praksis på Københavns Universitet og Statens Naturhistoriske Museum. Det valg har vi taget ud fra både et videnskabeligt perspektiv og et alment dannende perspektiv.

Vi mener, at det er vigtigt at gøre forskernes arbejdsmetoder tilgængelige og forståelige for lærere og elever i den danske folkeskole. Det er vores overbevisning, at der ligger en stor læring i arbejdet med de naturvidenskabelige metoder. Det er vores klare opfattelse, at godt og lærerigt feltarbejde tager udgangspunkt i at formulere et spørgsmål, som kan besvares ved simple undersøgelser i naturen.

 • Videnskabeligt perspektiv: Vi har omsat forskerens metoder til konkrete aktiviteter. Når forskere tager på feltarbejde, bruger de særlige metoder til at samle data og lave undersøgelser. Uanset om forskeren tager til fjerne kontinenter eller ned til den nærmeste strand, er metoderne de samme: Forskerne observerer, beskriver og registrerer hvad de ser.

 • Alment dannende perspektiv: Vi mener, at det er afgørende, at man som samfundsborger kan skaffe sig viden om verden og kan forholde sig kritisk til viden og videnskab. Et skridt i denne retning er, at kunne formulere spørgsmål, som kan besvares ved simple undersøgelser i naturen.

Udviklet i et tværfagligt samarbejde

Udarbejdelsen af materialet er sket i et tværfagligt samarbejde mellem parter fra Københavns Universitet. De involverede parter er: