Gut microbiome and serum metabolome alterations in obesity and after weight-loss intervention

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 • Ruixin Liu
 • Jie Hong
 • Xiaoqiang Xu
 • Qiang Feng
 • Dongya Zhang
 • Yanyun Gu
 • Juan Shi
 • Shaoqian Zhao
 • Wen Liu
 • Xiaokai Wang
 • Huihua Xia
 • Zhipeng Liu
 • Bin Cui
 • Peiwen Liang
 • Liuqing Xi
 • Jiabin Jin
 • Xiayang Ying
 • Xiaolin Wang
 • Xinjie Zhao
 • Wanyu Li
 • Huijue Jia
 • Zhou Lan
 • Fengyu Li
 • Rui Wang
 • Yingkai Sun
 • Minglan Yang
 • Yuxin Shen
 • Zhuye Jie
 • Junhua Li
 • Xiaomin Chen
 • Huanzi Zhong
 • Hailiang Xie
 • Yifei Zhang
 • Weiqiong Gu
 • Xiaxing Deng
 • Baiyong Shen
 • Xun Xu
 • Huanming Yang
 • Guowang Xu
 • Yufang Bi
 • Shenghan Lai
 • Jian Wang
 • Lu Qi
 • Lise Madsen
 • Jiqiu Wang
 • Guang Ning
 • Weiqing Wang

Emerging evidence has linked the gut microbiome to human obesity. We performed a metagenome-wide association study and serum metabolomics profiling in a cohort of lean and obese, young, Chinese individuals. We identified obesity-associated gut microbial species linked to changes in circulating metabolites. The abundance of Bacteroides thetaiotaomicron, a glutamate-fermenting commensal, was markedly decreased in obese individuals and was inversely correlated with serum glutamate concentration. Consistently, gavage with B. thetaiotaomicron reduced plasma glutamate concentration and alleviated diet-induced body-weight gain and adiposity in mice. Furthermore, weight-loss intervention by bariatric surgery partially reversed obesity-associated microbial and metabolic alterations in obese individuals, including the decreased abundance of B. thetaiotaomicron and the elevated serum glutamate concentration. Our findings identify previously unknown links between intestinal microbiota alterations, circulating amino acids and obesity, suggesting that it may be possible to intervene in obesity by targeting the gut microbiota.

Original languageEnglish
JournalNature Medicine
Volume23
Issue number7
Pages (from-to)859-868
Number of pages10
ISSN1078-8956
DOIs
Publication statusPublished - Jul 2017

ID: 181412701