Forskningscentre

En række forskningscentre er placeret på Biologisk Institut:
• Linderstrøm-Lang Centre for Protein Science

Derudover er instituttets forskere bl.a. involveret i nedenstående forskningscentre:
• Center for Chromosome Stability
• Center for Permafrost (CENPERM)
• Center for Sørestaurering (CLEAR)