Censorvurdering

Tilbagemeldingerne fra censorer er af høj prioritet, da disse indgår i den løbende interne evaluering og kvalitetssikring af de enkelte uddannelser. Det er derfor meget værdifuldt at du bruger 5-10 minutter på at give en elektronisk tilbagemelding på det eksamensforløb, som du har været censor på.

I censorvurderingen kan der videregives personlige iagttagelser, overvejelser, gode ideer samt kommentarer, der kan være med til at sikre ensartethed i bedømmelserne og kvalitet i uddannelserne!

Felter markeret med * skal udfyldes.

Beskikket/Ad hoc godkendt *
(hvor eksamen afholdes)
Hvilket sprog blev eksamen afholdt på
Blev eksamenen evt. afholdt ’online’
Hvis 'Mindre tilfredsstillende’ og ’Ikke tilfredsstillende’ uddyb venligst!
Var det tekniske udstyr tilpasset eksamenssituationen og var udstyret i orden?’
Hvis nej: Uddyb gerne
Viste den studerendes skriftlige og/eller mundtlig præstation at undervisnings- og/eller vejledningsniveauet har været passende? *
Hvordan passede eksamensformen til faget? *