Eksamen og censur

Eksamensbekendtgørelsen vedr. eksamen og censur

Klik på det relevante logo for at hente censorafregningsnormerne for det pågældende universitet.

KU logo SDU logo
AAU logo AU logo
RUC logo DTU logo