Eksamen og censur

Censorbekendtgørelse

Eksamensbekendtgørelse

Karakterskalabekendtgørelse

Klik på det relevante logo for at hente censorafregningsnormerne for det pågældende universitet. 
Censorhonorarer skal afregnes på det pågældende universitet, hvor eksamen har fundet sted.

KU logo SDU logo
AAU logo AU logo
RUC logo