Studieordninger

Københavns Universitet
Roskilde Universitet
Aarhus Universitet
Syddansk Universitet
Aalborg Universitet
Danmarks Tekniske Universitet


Københavns Universitet

Biologi
Bachelor | Kandidat

Biokemi
Bachelor | Kandidat

Molekylær Biomedicin
Bachelor | Kandidat

Bioinformatik
Kandidat

Fælles studieordninger SCIENCE


Roskilde Universitet

Molekylær Biologi
Bachelor

Environmental Biologi
Bachelor

Medicinalbiologi
Bachelor

Fællesregler for alle bacheloruddannelser

Molekylær Biologi + Medicinalbiologi
Kandidat

Molekylær Biology + Environmental Biology
Kandidat

Molekylær Biologi + Datalogi
Kandidat

Molekylær Biologi + Kemi
Kandidat

Molekylær Biologi + Fysik
under udarbejdelse

Medicinalbiologi + Environmental Biology
Kandidat

Medicinalbiologi + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier
Kandidat

Medicinalbiologi + Kemi
Kandidat:

Environmental Biology + Datalogi
Kandidat

Environmental Biology + Kemi
Kandidat

Environmental Biology + Fysik
Kandidat

Fællesregler for kandidatuddannelser 


Aarhus Universitet 

Biologi
Bachelor | Kandidat

Biologi – tilvalg 
Bachelor | Kandidat

Agrobiologi
Bachelor | Kandidat

Molekylærbiologi
Bachelor | Kandidat

Bioinformatik
Kandidat


Syddansk Universitet

Biologi
Bachelor | Kandidat

Biokemi + Molekylærbiologi
Bachelor | Kandidat 

Biomedicin
Bachelor | Kandidat 

Biomedicinsk Informatik
Kandidat


Aalborg Universitet

Biologi
Bachelor | Kandidat

Bioteknologi
Bachelor | Kandidat

Kemi + Bioteknologi
Bachelor 

Miljøvidenskab
Bachelor | Kandidat 

Bæredygtig Bioteknologi
Kandidat

Nanobioteknologi
Kandidat

Vand- og Miljø
Kandidat 


Danmarks Tekniske Universitet

Bioteknologi  
Bachelor | Kandidat

Vand, bioressourcer og miljømanagement
Bachelor

Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodelllering
Bachelor | Kandidat

Teknisk Biomedicin
Bachelor

Akvatisk Videnskab og Teknologi
Kandidat

Bioinformatik og Systembiologi
Kandidat