Ansøgningsformular til censorkorpset

Beskikket censor

Beskikkelsesperioden for censorer er på 4 år. Den nuværende periode løber fra 1. april 2018 – 31. marts 2022. 

Ansøgningsperioden for perioden 2022 - 2026 er nu slut. Alle indkomne ansøgninger bliver behandlet lige nu, og ansøgere vil få svar senest feb. 2022. 
Beskikkede censorer for perioden 2022-2026 vil være at finde på listen marts 2022.

Næste ansøgningsperiode for 2026-2030 vil være åben fra midt 2025.