Meddelelser

Nyheder

Håndtering af COVID-19 ift. eksamen
Hvordan skal uddannelsesinstitutionerne afvikle eksamen?
(Dispensation fra krav om tilsynsførende ved videokonference)

Meddelelse fra RUC december 2020