Meddelelser

Nyheder

Håndtering af COVID-19 ift. eksamen
Hvordan skal uddannelsesinstitutionerne afvikle eksamen?
(Dispensation fra krav om tilsynsførende ved videokonference)

Meddelelse fra RUC december 2020

Meddelelse fra RUC april 2021

Meddelelse fra KU april 2021 vedr. Covid19-test