Akademisk Råd

Lektor Martin Willemoës fra Biologisk Institut er valgt som repræsentant til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets Akademiske Råd.