Akademisk Råd

Professor Birthe B. Kragelund fra Biologisk Institut er valgt som repræsentant til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets Akademiske Råd.