Virksomhedsprojekt

Som en del af din bacheloruddannelse har du mulighed for at vælge et meritgivende virksomhedsprojekt. Her kan du udfordre din faglige viden i praksis, du bliver godt rustet til arbejdsmarkedet og får stærke kort på hånden, når du skal søge job.

Formål

Et virksomhedsprojekt kan være med til at give dig

  • erfaring med anvendelse af teorier og metoder i praksis
  • forståelse for faget i en erhvervsmæssig sammenhæng
  • finde ud af om virksomheden/branchen er noget for dig
  • erfaring med arbejde i et andet miljø end universitetet

Projektet kan være med til at give dig nyt input til dine studier og synliggøre, hvad du kan bruge din uddannelse til.

Kriterier

Du skal være bachelorstuderende. I visse tilfælde er det også muligt at gennemføre et virksomhedsprojekt under kandidatuddannelsen, men forhør dig hos vejleder/mentor for at høre nærmere om dine muligheder.

Et virksomhedsprojekt skal finde sted udenfor Københavns Universitet og må heller ikke foregå i et andet universitetsmiljø. Til gengæld kan du frit vælge virksomhed både i den offentlige og privat sektor. 

På bacheloruddannelsen kan et virksomhedsprojekt tælle som en del af dit obligatoriske tilvalg eller den valgfrie del. Hør mere om virksomhedsprojekter hos din vejleder eller kontakt en af mentorerne på Biologisk Institut. 

Procedure 

Som udgangspunkt er det dig selv, der skal finde en virksomhed, som du kan samarbejde med. 

Som inspiration kan du klikke dig ind på denne liste (praktiksteder) og se, hvilke virksomheder studerende fra Biologisk Institut tidligere har samarbejdet med. Hvis du ønsker at undersøge muligheder for et projekt i gymnasiet, kan du kontakte Christine Holm på Institut for Naturfagenes Didaktik (cholm@ind.ku.dk).

Det er vigtigt, at du kender de formelle regler og rammer for et virksomhedsprojekt. Blandt andet skal der - inden du påbegynder virksomhedsprojektet - udarbejdes en kontrakt mellem studienævnet, virksomheden og dig. Hertil har studieadministrationen udarbejdet en standardkontrakt.

Husk at du altid skal have en intern vejleder til et virksomhedsprojekt og at vedkommende gerne skal inddrages i god tid. Et virksomhedsprojekt skal forhåndsgodkendes i Studienævnet.

Er du i tvivl om noget vedrørende virksomhedsprojekter, kan du henvende dig i Studie- og Karrierevejledningen, se åbningstider her: https://www.science.ku.dk/uddannelser/studenterservice/