Mentorordningen på Biologisk Institut

– fokus på faglige valg

Nedenfor præsenteres de 23 faglige mentorer for Biologi-, Biokemi- og Molekylær Biomedicin-studerende. Alle kan vejlede bredt i faglige valg og kan hjælpe dig med at indkredse dine faglige interesser. For hver er desuden angivet stikord for deres særlige faglige områder. Du kan få flere oplysninger om den enkelte mentor ved at klikke på hendes/hans navn.

Mentorordningen på Biologisk Institut sigter mod at give alle studerende et tilbud om sparring og rådgivning i forbindelse med faglige valg på studiet. Rådgivning om regler, studieordning, dispensationer m.v. fås via Studenterservice på Fakultetet.

Mentorordningen henvender sig til studerende, der skal træffe faglige valg på deres bachelorstudium og i forbindelse med valg af kandidatstudium, eller som i øvrigt har brug for faglig sparring omkring karrieremuligheder. Alle biologi- og biokemistuderende på 2. år af uddannelsen vil blive tilbudt en mentor. Studerende på Molekylær Biomedicin vil blive tilbudt en mentor på 1. og 2. år af uddannelsen.

Hvis du ikke har fået en henvendelse men ønsker at få tildelt en mentor, bedes du kontakte sekretær Jannike Dyrskjøt.

Både studerende og undervisere er velkomne til at kontakte lektor Mette Burmølle (styregruppeleder) eller sekretær Jannike Dyrskjøt for yderligere oplysninger om mentorordningen.

Mentorer efter navn

Mentorer efter emneord


Anders Michelsen
Anders Michelsen
PRIMÆRT BIOLOGI
klimaforandringer
arktisk biologi
plantefysiologi
terrestrisk økologi

Bent Vismann
Bent Vismann
PRIMÆRT BIOLOGI
marinbiologi
økofysiologi
invasive arter
iltsvind
giftige alger
David Richard Nash
David Richard Nash
PRIMÆRT BIOLOGI

Flemming Ekelund
Flemming Ekelund
PRIMÆRT BIOLOGI
jordbundsdyr
planter
mikroorganismer
økologi

Frank Hauser
Frank Hauser
PRIMÆRT BIOLOGI
neurobiologi
genomics
Hans Henrik Bruun
Hans Henrik Bruun
PRIMÆRT BIOLOGI
økologi
biodiversitet
conservation
planter
svampe
Henriette Pilegaard
Henriette Pilegaard
PRIMÆRT BIOLOGI
molekylærbiologi
cellebiologi
fysiologi
livsstilsrelaterede sygdomme

Henrik Hasseldam
Henrik Hasseldam
PRIMÆRT
MOLEKYLÆR BIOMEDICIN
CNS
autoimmunitet
neurodegeneration
modelsystemer

Karen Skriver
Karen Skriver
PRIMÆRT BIOKEMI
bioteknologi
proteinkemi
molekylær signalering
biokemi

Kirsten S. Christoffersen
Kirsten S. Christoffersen
PRIMÆRT BIOLOGI
ferskvandsøkologi
arktisk og alpin biologi
akvatiske fødekæder
klimaforandringer


Kresten Lindorff-Larsen
Kresten Lindorff-Larsen
PRIMÆRT BIOKEMI
proteinkemi
strukturbiologi
computermodellering
biokemi

Kaare Teilum
Kaare Teilum
PRIMÆRT BIOKEMI
proteinkemi
strukturbiologi
NMR spektroskopi
biofysisk kemi

Lars Ellgaard
Lars Ellgaard
PRIMÆRT BIOKEMI
proteinkemi
biokemi
cellebiologi


Lasse Riemann
Lasse Riemann
PRIMÆRT BIOLOGI
mikrobiologi
marinbiologi
molekylærbiologi
bakterier
virus
Lotte B. Pedersen
Lotte B. Pedersen
PRIMÆRT BIOLOGI
cellebiologi
molekylærbiologi
cilier
humane sygdomme


Martin Willemoës
Martin Willemoës
PRIMÆRT BIOKEMI OG
MOLEKYLÆR BIOMEDICIN
enzymologi
proteinkemi
biokemi
biofysisk kemi

Mette Burmølle
Mette Burmølle
PRIMÆRT BIOLOGI
mikrobiologi
biofilm
infektionssygdomme
jordbundsbiologi

Michael A. Sørensen
Michael A. Sørensen
ALLE UDDANNELSER
molekylærbiologi
translation
biofysik
vækstfysiologi

Michael Lisby
Michael Lisby
PRIMÆRT BIOKEMI OG
MOLEKYLÆR BIOMEDICIN
cancer biologi
cellebiologi
cellecyklus
genetik

Nicole Schmitt
Nicole Schmitt
PRIMÆRT BIOKEMI OG
MOLEKYLÆR BIOMEDICIN
cellebiologi
molekylærbiologi
epigenetik
elektrofysiologi
hjertefysiologi

Rasmus Hartmann-Petersen
Rasmus Hartmann-Petersen
PRIMÆRT
MOLEKYLÆR BIOMEDICIN
proteinkemi
genetik
cellebiologi
molekylærbiologi

Riikka Rinnan
Riikka Rinnan
PRIMÆRT BIOLOGI
økosystem/atmosfære
klimaforandringer
terrestrisk økologi
arktisk biologi

Søren Rosendahl
Søren Rosendahl
PRIMÆRT BIOLOGI
svampebiologi
evolution
populationsgenetik