Mentorordningen på Biologisk Institut

– fokus på faglige valg

Nedenfor præsenteres de 25 faglige mentorer for Biologi-, Biokemi- og Molekylær Biomedicin-studerende. Alle kan vejlede bredt i faglige valg og kan hjælpe dig med at indkredse dine faglige interesser. For hver er desuden angivet stikord for deres særlige faglige områder. Du kan få flere oplysninger om den enkelte mentor ved at klikke på hendes/hans navn.

Mentorordningen på Biologisk Institut sigter mod at give alle studerende et tilbud om sparring og rådgivning i forbindelse med faglige valg på studiet. Rådgivning om regler, studieordning, dispensationer m.v. fås via Studenterservice på Fakultetet.

Mentorordningen henvender sig til studerende, der skal træffe faglige valg på deres bachelorstudium og i forbindelse med valg af kandidatstudium, eller som i øvrigt har brug for faglig sparring omkring karrieremuligheder. Alle biologi- og biokemistuderende på 2. år af studiet vil blive tilbudt en mentor. Studerende på Molekylær Biomedicin vil blive tilbudt en mentor på 1. år af uddannelsen i blok 2.

Hvis du ikke har fået en henvendelse men ønsker at få tildelt en mentor, bedes du kontakte sekretær Jannike Dyrskjøt.

Både studerende og undervisere er velkomne til at kontakte lektor Mette Burmølle (styregruppeleder) eller sekretær Jannike Dyrskjøt for yderligere oplysninger om mentorordningen.

Mentorer efter navn

Mentorer efter emneordAnders Michelsen
PRIMÆRT BIOLOGI
klimaforandringer
arktisk biologi
plantefysiologi
terrestrisk økologi


Bent Vismann
PRIMÆRT BIOLOGI
marinbiologi
økofysiologi
invasive arter
iltsvind
giftige alger

Birthe B. Kragelund
PRIMÆRT BIOKEMI
proteinkemi
strukturel biologi
membranproteiner
biofysik


Flemming Ekelund
PRIMÆRT BIOLOGI
jordbundsdyr
planter
mikroorganismer
økologi


Frank Hauser
PRIMÆRT BIOLOGI
neurobiologi
genomics

Hans Henrik Bruun
PRIMÆRT BIOLOGI
økologi
biodiversitet
conservation
planter
svampe

Henriette Pilegaard
PRIMÆRT BIOLOGI
molekylærbiologi
cellebiologi
fysiologi
livsstilsrelaterede sygdomme


Jakob R. Winther
PRIMÆRT BIOKEMI
proteinkemi
mikrobiel screening
proteinoprensning
metabolisme


Karen Skriver
PRIMÆRT BIOKEMI
bioteknologi
proteinkemi
molekylær signalering
biokemi


Kirsten S. Christoffersen
PRIMÆRT BIOLOGI
ferskvandsøkologi
arktisk og alpin biologi
akvatiske fødekæder
klimaforandringerKresten Lindorff-Larsen
PRIMÆRT BIOKEMI
proteinkemi
strukturbiologi
computermodellering
biokemi


Kaare Teilum
PRIMÆRT BIOKEMI
proteinkemi
strukturbiologi
NMR spektroskopi
biofysisk kemi


Lars Ellgaard
PRIMÆRT BIOKEMI
proteinkemi
biokemi
cellebiologiLasse Riemann
PRIMÆRT BIOLOGI
mikrobiologi
marinbiologi
molekylærbiologi
bakterier
virus

Lotte B. Pedersen
PRIMÆRT BIOLOGI
cellebiologi
molekylærbiologi
cilier
humane sygdommeMartin Willemoës
PRIMÆRT
MOLEKYLÆR BIOMEDICIN
enzymologi
proteinkemi
biokemi
biofysisk kemi


Mette Burmølle
PRIMÆRT BIOLOGI
mikrobiologi
biofilm
infektionssygdomme
jordbundsbiologi


Michael A. Sørensen
PRIMÆRT
MOLEKYLÆR BIOMEDICIN
molekylærbiologi
translation
biofysik
vækstfysiologi


Michael Lisby
PRIMÆRT BIOKEMI OG
MOLEKYLÆR BIOMEDICIN
cancer biologi
cellebiologi
cellecyklus
genetik


Niels-Ulrik Frigaard
PRIMÆRT BIOLOGI
mikrobiologi
økofysiologi

evolutionPer Juel Hansen
PRIMÆRT BIOLOGI
marinbiologi
havmiljø
alger
protozoer
klimaforandringer

Rasmus Hartmann-Petersen
PRIMÆRT
MOLEKYLÆR BIOMEDICIN
proteinkemi
genetik
cellebiologi
molekylærbiologi


Riikka Rinnan
PRIMÆRT BIOLOGI
økosystem/atmosfære
klimaforandringer
terrestrisk økologi
arktisk biologi


Steen Holmberg
PRIMÆRT BIOKEMI
transcriptional regulation
chromatin
RNA biologi
genetik


Søren Rosendahl
PRIMÆRT BIOLOGI
svampebiologi
evolution
populationsgenetik