Nyheder fra instituttet

 • Seven innovative Villum Experiment grants to the Department of Biology!

  10.09.2019

  The Department of Biology (BIO) has been incredibly successful obtaining grants from the Villum Experiment programme. Seven researchers have received a grant, corresponding to 13% of all granted Villum Experiment projects. »

 • Ida Moltke is a co-editor on Handbook of Statistical Genomics

  06.09.2019

  A timely update of a highly popular handbook on statistical genomics

  »

 • ERC Starting Grant to Rasmus Heller

  02.09.2019

  Rasmus Heller, a tenure track Assistant Professor at the Section for Computational and RNA Biology, Department of Biology, has been awarded a Starting Grant worth €1.5 million from the European Research Council (ERC). »

 • Danmarks flora er forandret og mere ensformig

  01.08.2019

  Floraen af vilde planter i Danmark er ændret kraftigt siden 1800-tallet, men antallet af arter er højere i dag end det var dengang. Nettogevinsten dækker over store tab af sjældne arter og endnu større tilkomst af nye arter, der hovedsageligt har forvildet sig fra vores haver og ud i landskabet. »

 • En sjælden bi er genopdaget på Møn

  12.07.2019

  Sporeblodbien er netop blevet iagttaget på Møn – en bi, man ikke har set i Danmark siden 1958. Møn og de omkringliggende øer og vandområder blev i 2017 optaget i UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder. UNESCO udpeger Møns natur til at være i verdensklasse, og på grund af øens blomsterrigdom er det muligt, at sporeblodbien altid har været der, men at vi blot ikke har vidst det. »

 • Geder bræger ikke tilfældigt

  09.07.2019

  Hvis du nogensinde har haft geder – eller oplevet dem i Zoologisk Have - så har du måske hæftet dig ved, at geder bræger forskelligt. Nu viser en ny forskningsundersøgelse fra blandt andet Queen Mary University of London og Biologisk Institut, Københavns Universitet, at geder ikke alene er i stand til at skelne mellem andre geders emotionelle tilstand gennem lyden af deres brægen – men de bliver også selv påvirket af den. »

 • Drøvtyggernes gener er guld værd

  21.06.2019

  Et nyt storstilet forskningsprojekt har kortlagt arvemassen for 44 arter indenfor drøvtyggere - en dyregruppe som, pga. deres biologiske mangfoldighed og fordi de omfatter adskillige af menneskets vigtigste husdyr, længe har fascineret forskere. Projektet kaster nyt lys over, hvordan evolutionen har frembragt de genetiske tilpasninger, som har gjort drøvtyggere til én af de mest succesrige dyregrupper på Jorden. Resultaterne er netop publiceret i tre artikler i det velansete naturvidenskabelige tidsskrift, Science. »

 • Arktis dufter mere med stressede planter

  10.06.2019

  Næsten alle plantearter udsender naturligt duftstoffer. Disse duftstoffer er en blanding af små molekyler, der let fordamper. De har en bred vifte af funktioner, fra at afskrække eller tiltrække insekter til at påvirke de fysiske og kemiske egenskaber af atmosfæren og klimaet. Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt, hvordan den stigende temperatur og øget insektaktivitet påvirker frigivelse af duftstoffer fra planter til atmosfæren i Arktis. De skelsættende resultater er nu offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift Nature plants. »

 • Planters stamceller tåler ikke for meget ilt

  23.05.2019

  Et internationalt samarbejde imellem forskere fra Danmark, Italien og Tyskland afslører, at lave iltkoncentrationer er nødvendigt for at sikre den fortsatte udvikling af nyt væv i planter. Deres opdagelse er netop publiceret i det internationale tidsskrift, NATURE. »

 • Plakat med vilde danske bier

  15.05.2019

  I Danmark er der nu registreret 292 forskellige arter af bier, hvoraf et udvalg af særlig interessante og forholdsvis let genkendelige arter præsenteres på en ny plakat. »

 • NOVO-millioner til forskning i fedme og diabetes

  15.05.2019

  Diabetes og fedme er et stærkt stigende problem på verdensplan. Det er årsag til, at Novo Nordisk Fonden støtter forskning på Københavns Universitet i de to sygdomme med 10 millioner kroner. Fonden har netop begunstiget ni forskere på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på KU med i alt 90 millioner kr. med deres nye program Novo Nordisk Investigator. »

 • Plastforurening i verdenshavene truer jordens iltressourcer

  14.05.2019

  Ti procent af den ilt, vi indånder, kommer fra én bestemt slags bakterier i havet. Nye forskningsresultater, der netop er offentliggjort i det velansete forskningstidsskrift Communication Biology viser, at disse bakterier i høj grad påvirkes af plastforurening. »

 • Novo Nordisk Foundation is focusing on biological research

  10.05.2019

  The Novo Nordisk Foundation has again invested several million in biological research at the Department of Biology. This time, five prominent research leaders each receives the attractive Investigator grant, allowing them to continue and deepen their research areas. It is research that covers a wide range of biology - from DNA and RNA to sustainable crops, diabetes and obesity research. »

 • 5.000 år gammel familie-tragedie opklaret

  10.05.2019

  De mystiske omstændigheder vedrørende en 5.000 år gammel massegrav i Polen er nu blevet afdækket af et internationalt forskerhold med universiteterne i København og Aarhus i spidsen. Ofrene blev slået ihjel på brutal vis, men senere pænt begravet med gaver og alle i samme grav. Fossilt dna afslører, at det var et massemord på en familie. De nye forskningsresultater er med til at afdække en meget voldelig periode i den europæiske forhistorie, som vi ikke ved meget om i forvejen. Historien offentliggøres nu i det ansete amerikanske videnskabelige tidsskrift Proceedings of The National Academy of Sciences (PNAS). »

 • DFF forskningsmidler til 9 BIO-forskere

  08.05.2019

  9 forskere fra Biologisk Institut har fået store bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. DFF har tildelt bevillinger til 67 forskere fra Københavns Universitet til en samlet sum af 258.821.369, hvoraf over 12% er tildelt forskere på Biologisk Institut. »

 • Klorid-kanal i muskelceller giver ny viden om muskelsygdomme

  30.04.2019

  Forskere fra Københavns Universitet har kortlagt strukturen af en vigtig kanal ind de menneskelige muskelceller. Den nye viden om klorid-kanalen kan bidrage til større forståelse af muskelsygdomme som ALS, og resultaterne kan forbedre lægemiddeludvikling hos NMD Pharma. »

 • Forskere udvikler ny effektiv metode til diagnosticering af bugspytkirtelkræft

  02.04.2019

  Forskere fra Københavns Universitet, Herlev og Gentofte Hospital, Roche Sequencing Solutions og ChemoMetec vil udvikle en række helt unikke teknologier, som tidligt kan diagnosticere bugspytkirtelkræft, der er en af de mest dødelige kræftsygdomme. »

 • Two Villum Investigator grants to professors at Department of Biology

  01.04.2019

  Two professors at Department of Biology (and the National History Museum of Denmark) each just received the prestigious Investigator grant from the Villum Foundation. »

 • A mating war in diving beetles has stopped the evolution of species

  20.03.2019

  In nature, males eager attempts to mate with females can be so extreme that they will harm females. Such negative impact of mating interactions has been suggested to promote the emergence of new species under some circumstances. Surprisingly, one type of diving beetle species now show that this conflict between the sexes can instead lead to an evolutionary standstill in which mating enhancing traits in males and counter-adaptations in females prevent the formation of new species.   »

 • En kulstofpumpe sikrer høj produktion i tætte vandplantebestande

  19.02.2019

  Det er velkendt, at vandplanter fælder kalk, som fremmer omdannelse af bikarbonat til CO2optagelse ved fotosyntesen Men derved forbruges ekstra uorganisk kulstof fra vandet, som kan hæmme den fortsatte fotosyntese. Nu har ny forskning fra Biologisk Institut, Københavns Universitet vist, at der kører en kulstofpumpe i lavvandede planterige søer, som sikrer kalkens genopløsning i bundvandet og natlig opblanding af det opløste kulstof til overfladevandet. Det er forudsætningen for morgendagens fotosyntese. »

 • Antibiotikaresistens spredes hurtigt

  17.02.2019

  Ny forskning viser, at fiskefoder, der indeholder antibiotika, kan være en af de helt store syndere i spredning af antibiotikaresistens. Fiskefodret forårsager øget antal og diversitet af antibiotikaresistensgener i fiskens tarm. Derved fremskynder overførslen af antibiotikaresistens langt hurtigere end tidligere antaget. »

 • Novo Nordisk Fonden satser på proteinforskning ved Biologisk Institut

  16.01.2019

  To professorer fra Biologisk Institut, Københavns Universitet har fået et afgørende skulderklap af Novo Nordisk Fonden. Fonden har netop tildelt dem hver en af de i alt seks store bevillinger i deres Challenge program og har samtidig sikret, at deres forskning kan foregå med det mest avancerede forskningsudstyr. En samlet bevilling på over 150 millioner kroner. »

 • Moskusoksen - en arktisk overlever mod alle odds

  05.12.2018

  Moskusoksen er ét af de få landpattedyr, der er indvandret naturligt til Grønland. Forskere fra bl.a. Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Zoologiske Have København har nu kortlagt, hvordan moskusoksen bevægede sig gradvist nordøstpå i takt med at istiden klingede af, og til sidst etablerede sig i Grønland for omkring 2000 år siden. »

 • To Sapere Aude bevillinger til Biologisk Institut

  04.12.2018

  To unge forskere fra Biologisk Institut, Københavns Universitet, modtager den prestigefyldte ’Sapere Aude Starting Grant’ fra Danmarks Frie Forskningsfond. Lektor Sine Lo Svenningsen er molekylærbiolog indenfor mikrobiel genetik, og adjunkt Rasmus Heller er evolutionsbiolog med speciale indenfor evolution og biodiversitet hos større pattedyr. »

 • Kulstofbegrænsning af søernes produktivitet

  21.11.2018

  Det er velkendt, at næringsstoffernes, lysets og CO2’s betydning for planteplanktonets produktivitet i søer sker gennem fotosyntesen. Indtil nu har man antaget, at CO2-optagelsen fra atmosfæren fuldt ud kunne dække planteplanktonets behov i næringsrige søer. Nu har ny forskning fra Biologisk Institut, Københavns Universitet vist, at det højere indhold af uorganisk kulstof i hårdt vand i kalkrige, næringsrige søer kan øge planteplanktonets produktivitet op til fem gange om sommeren. »

 • Det første humane membranprotein er kortlagt i Danmark

  12.11.2018

  Det største lager af fedt findes hos mennesket i specialiserede fedtceller. Jo mere føde man indtager, des mere fedt lagres i kroppen – og omvendt - jo mere man bevæger sig, des mere fedt skal kroppen bruge. Banebrydende forskning fra Københavns Universitet har givet ny grundlæggende indsigt i, hvorledes fedtceller hos mennesker omstiller sig fra en situation, der kræver opmagasinering af fedt til en situation, der kræver frigivelse af fedt. »

 • Statens Naturhistoriske Museum lægges sammen med Biologisk Institut

  02.11.2018

  Rektor ved Københavns Universitet har, efter indstilling fra dekanen på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, besluttet at lægge Statens Naturhistoriske Museum sammen med Biologisk Institut. Arbejdet med at gennemføre fusionen går i gang med det samme og forventes at være gennemført medio 2019. »