Nyheder fra instituttet

 • Mosser og træspirer konkurrerer om pladsen i Arktis

  27.07.2020

  Der er ingen tvivl om at i takt med, at klimaet bliver varmere, så ændrer jordens vegetation sig. I polare eller bjergrige områder er det for eksempel nærliggende at tro, at et varmere klima vil bevirke, at trægrænsen rykker længere nordpå og opad. Men det er langt fra altid tilfældet. Nu begynder, forskerne at forstå hvorfor - og mosser kan have en afgørende betydning. »

 • Når uordnede proteiner er vores – og virus – overlevelsesstrategi

  23.07.2020

  Året 2020 er kommet til at stå i virus’ tegn. Mens mennesket som organisme er et stort, komplekst og sofistikeret biologisk system, så formår et lille og umiddelbart simpelt virus overlegent at indtage, kontrollere og udnytte cellens fintmaskede netværk.  Én af de smarte strategier, som nogle vira kan benytte sig af, er udnyttelse af kroppen naturligt ufoldede proteiner. Det er proteiner, som forskerne først nu begynder at forstå betydningen af. »

 • Overvågning af fiskere sikrer torsk fra at ryge overbord

  16.07.2020

  Overvågning af fiskere, har generelt flere fordele end ulemper, lyder konklusionen i et stort internationalt studie med forskere fra bl.a. Københavns Universitet. Metoden bidrager nemlig til, at reglerne for at smide fisk overbord overholdes, hvilket sikrer torsk og kuller mod at ryge tilbage i havet. »

 • Hidtil ukendt genfejl kan muligvis øge risikoen for skizofreni

  15.07.2020

  Hvorfor får nogle mennesker skizofreni? Forskere fra Københavns Universitet er netop kommet et skridt nærmere en forklaring. Som de første i verden har de ved hjælp af bananfluer kortlagt generne bag den kromosomforandring, der er den størst kendte risikofaktor for at udvikle skizofreni. Derved er det lykkedes at få indblik i et specifikt gen, der kan have betydning for, om man udvikler skizofreni eller ej.  »

 • Zoolog og Emeritus runder de 100 år

  17.06.2020

  Professor og emeritus i zoologi Petur Mikkel Jonasson fra Biologisk Institut fylder 100 år d. 18. juni. »

 • Stor bevilling til talentfuld kvindelig forsker fra Biologisk Institut

  17.06.2020

  Lundbeckfonden har netop uddelt 9 fellowships, der giver yngre, men velansete forskere mulighed for at etablere egen forskningsgruppe og styrke deres position i forskningsfeltet. »

 • Fire forskere fra BIO modtager store prestigefyldte bevillinger fra Novo Nordisk Fonden

  12.06.2020

  Novo Nordisk Fonden har netop uddelt bevillinger i forskningslederprogrammet NNF Investigator. Fire førende forskere fra Biologisk Institut er blandt modtagerne. »

 • En virus har sandsynligvis givet mennesket evnen til at lagre hukommelse

  09.06.2020

  For millioner af år siden blev den organisme, der senere udviklede sig til mennesket, inficeret med et virusprotein. Det er højst sandsynligt den infektion, der har givet os vores langtidshukommelse, viser forskning fra Københavns Universitet. »

 • DFF forskningsmidler til syv BIO-forskere

  22.05.2020

  Syv forskere fra Biologisk Institut har fået otte store bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. DFF har tildelt bevillinger til 29 forskere fra SCIENCE. »

 • Det er dyrt at skifte retning i bølgerne

  19.05.2020

  Lavvandede bølgeombruste levesteder, heriblandt koralrev, har en ekstrem høj diversitet af fisk. Mange af revfiskene er afhængige af at kunne holde sig stabilt i vandsøjlen, når de søger føde, parrer sig eller skal finde ly, hvilket bølgerne gør udfordrende. »

 • Forskere: Vi kan ikke regne med at de modne skove optager vores ekstra CO2

  08.05.2020

  Et internationalt forskerhold med forskere fra Københavns Universitet har i Australien fundet nye beviser for, at de modne skove har begrænsninger, når det handler om at omsætte de stigende CO2 koncentrationer i atmosfæren til øget plantevækst og CO2-lagring. »

 • Forskere 3D-printer kunstige koraller med levende mikroalger

  14.04.2020

  Et internationalt forskerhold fra Københavns Universitet, University of Cambridge og University of California San Diego er lykkes med at 3D-printe levende strukturer, som efterligner korallers lysudnyttelse og kan føre til mere effektive måder at dyrke mikroalger på. Arbejdet er publiceret i det anerkendte tidsskrift Nature Communications. »

 • Marin bakterie bruger signalstoffer til at kontrollere latent virus

  11.04.2020

  En gruppe forskere fra Biologisk Institut har identificeret en bakterie, der gennem kommunikation med sine nabo-bakterier har opnået medbestemmelse over livsforløbet for den virus, som inficerer den. »

 • Forskningsgennembrud: Mennesker var ikke de første, der udnyttede CRISPR til egne formål

  03.04.2020

  Vi mennesker er langt fra de første til at udnytte CRISPR. Det viser banebrydende forskning fra Københavns Universitet, som er med til at redefinere, hvad CRISPR faktisk er. Forskerne har nemlig opdaget, at primitive parasitter bruger CRISPR som krigsvåben mod hinanden. Opdagelsen åbner op for muligheden for, at CRISPR kan programmeres til også at blive et våben imod multiresistente bakterier.  »

 • Four scientists from Department of Biology have received prestigious NNF investigator grants

  03.04.2020

  Albin Sandelin, professor at Department of Biology has received The Distinguished Investigator grant from Novo Nordisk Foundation (NNF). 

  Three other scientists from Department of Biology have received grants from NNF. Associate professor Robin Andersson and Associate professor Anders Albrechtsen have received The Ascending Investigator Grant and Associate professor Henriette E. Autzen has received The Emerging Investigator Grant for their outstanding research.

  »
 • Iltsvind kan være en hidtil overset trussel for koralrev

  01.04.2020

  I en artikel i tidsskriftet Nature Climate Change argumenterer en række forskere fra Biologisk Institut, Københavns Universitet, University of Technology Sydney og University of Konstanz for, at et faldende iltindhold i oceanerne, og hyppigere optræden af iltsvind, kan være en alvorlig trussel for koralrev. »

 • Dansk marinbiolog blandt verdens førende symbioseforskere

  11.03.2020

  Den danske professor i akvatisk mikrobiologi Michael Kühl, Biologisk Institut, Københavns Universitet er blandt 15 forskere på verdensplan, der netop har modtaget en stor 5-årig Investigator bevilling fra den amerikanske fond Gordon and Betty Moore Foundation.

  »
 • Professor og linedanser: Riikka Rinnan kæmper for balancen i verdens klimakaos

  06.03.2020

  Klimaforsker, linedanser og prisvinder. I sidste uge strøg den 44-årige professor og biolog Riikka Rinnan til tops på den danske forsker-stjernehimmel, da hun blev tildelt EliteForsk-prisen 2020 og 1,2 millioner kroner for sin fremragende indsats inden for Arktisk klimaforskning. Hun har ikke selv klimaangst, men mener, at vi bør gøre mere for klimaet, end vi gør i dag. »

 • Professor Riikka Rinnan modtager EliteForsk-prisen 2020 for sin fremragende forskning i klimaforandringer i Arktis

  26.02.2020

  Professor Riikka Rinnan, Biologisk Institut, Københavns Universitet er en af årets modtagere af Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk-pris. Prisen er en af de fremmeste anerkendelser for forskere i Danmark, og Riikka Rinnan modtager prisen for sin internationale indsats for klimaforskning i Arktis.  »

 • VILLUM FONDEN hædrer ung kvindelig forsker fra Biologisk Institut

  20.02.2020

  Postdoc Henriette Lyng Røder fra Biologisk Institut på Københavns Universitet er en af de otte nye bevillingsmodtagere af Villum Fondens internationale post doc bevilling. »

 • Flere arter i bjergområder må vælge mellem højere temperaturer eller mindre ilt

  11.02.2020

  Som resultat af den globale opvarmning flytter mange arter i øjeblikket levested i bjergene. Selvom de fleste rykker mod større højder er der stor forskel på, hvor meget de enkelte arter flytter sig, og nogle rykker endda nedad. I en artikel som netop er publiceret i det anerkendte tidsskrift Frontiers in Ecology and the Environment fra Ecological Society of America præsenteres en teori, som måske kan gøre os klogere på disse store forskelle mellem arter. »

 • Fotosyntese i ”mørke”: Infrarødt lys kan drive en betydelig iltproduktion i biofilm

  21.01.2020

  Ny forskning udfordrer den alment accepterede opfattelse af at iltdannende fotosyntese drives af synligt lys med klorofyl a som det vigtigste fotosyntetiske pigment, og påviser betydningen af cyanobakterier med klorofyl d og f for primærproduktionen i skyggefulde habitater på basis af infrarødt lys. »

 • På sporet af duften af en varmere tundra

  20.01.2020

  Klimaforandringerne medfører, at den subarktiske tundra bliver opvarmet dobbelt så hurtigt som gennemsnittet globalt, hvilket øger aktiviteten i tundraens planteliv. Forskere fra Københavns Universitet og Helmholtz Zentrum München i Tyskland, har nu belyst, hvordan denne opvarmning påvirker tundraøkosystemet og sporet oprindelsen af ​​en øget mængde flygtige forbindelse, som tundraen frigiver. Resultaterne er netop offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Global Change Biology. »

 • Mosser er portvogtere for tilførslen af kvælstof til økosystemer

  16.01.2020

  Ny forskning viser, at mosser spiller en afgørende rolle i reguleringen af kvælstofstrømmen mellem atmosfære og økosystem, og resultaterne antyder en stærk afhængighed af klimafaktorer som temperatur og nedbør. Faktorer, som klimaforandringerne står overfor at ændre. »

 • Global opvarmning kan blive dramatisk selv for super modstandsdygtige bjørnedyr

  13.01.2020

  Klimaændringer har allerede påvirket mange habitater på vores planet. Det er således vigtigt at opnå en dybere forståelse af, hvordan stigende temperaturer kan påvirke dyr i deres naturlige habitater. En forskergruppe fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, har netop vist, at bjørnedyr er meget sårbare overfor længerevarende eksponering for høj temperatur. Udtørrede og dvalelignende bjørnedyr er ellers bedst kendt for deres ekstraordinære tolerance over for ekstreme miljøer. »

 • Nye bevillinger til forskere på Biologisk Institut

  10.12.2019

  7 forskere fra Biologisk Institut har hentet forskningsbevillinger hjem fra Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden til et samlet beløb på over 16 mDKK. »

 • Nye forskningsundersøgelser af den blåfinnet tunfisk

  09.12.2019

  Professor John Fleng Steffensen fra Biologisk Institut, Københavns Universitet er med i et nyt, stort fransk forskningsprojekt om undersøgelser af den blåfinnet tuns fysiologi og migrationsprocesser. Forskningen er et samarbejdsprojekt med bl.a. CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique) og IFREMER (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer). »

 • To Sapere Aude-bevillinger til Biologisk Institut

  19.11.2019

  Kenneth Agerlin Halberg fra Sektion for Celle- og Neurobiologi, og Sandra Breum Andersen, Sektion for Mikrobiologi, Biologisk Institut modtager den prestigefyldte Sapere Aude forskningsleder bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Sapere Aude bevillingerne har til formål at give talentfulde forskere de bedste karrierebetingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau.  »

 • Bikarbonat styrer den globale udbredelse af vandplanter

  14.11.2019

  Alle vandplanter foretrækker CO2 til fotosyntesen, men mange kan også udnytte bikarbonat. Det sikrer bikarbonatbrugerne en fordel, da indholdet af bikarbonat ofte er højt i søer, mens CO2 indholdet er lavt. I en artikel i tidsskriftet SCIENCE viser forskere fra Ferskvandsbiologisk Laboratorium sammen med kolleger fra ind- og udland, at hyppigheden af bikarbonatbrugere i søer verden over er styret af det varierende bikarbonatindhold. »

 • Kim F. Rewitz receives 5 mDKK from the Lundbeck Foundation

  24.10.2019

  The Lundbeck Foundation has decided to support 20 research projects - each receiving 5 million DKK from the Ascending Investigators support program. The program aims to support established, experienced and talented health science researchers and potentially make a significant contribution to the health sciences. Associate Professor Kim F. Rewitz from Department of Biology, University of Copenhagen is one of them. »

 • Venlige bakterier står sammen for at overleve

  10.10.2019

  Ny bakterieforskning fra Københavns Universitet viser, at det nærmere er ’survival of the friendliest’ end ’survival of the fittest’, der gør sig gældende, når grupper af bakterier skal overleve. Bakterierne gør nemlig plads til hinanden og opgiver egenskaber, hvis det gavner bakteriesamfundet som helhed. Opdagelsen er et stort skridt på vejen til at forstå bakteriernes komplekse samspil og udviklingen af nye behandlingsmodeller for en lang række folkesygdomme og nye grønne teknologier. »

 • Virus vinder over vært - våbenkapløb mellem mikroorganismer

  30.09.2019

  Prokaryoter og deres vira udgør en yderst mangfoldig og divergerende gruppe af biologiske enheder på Jorden. I løbet af evolutionen har prokaryoter udviklet en lang række defensive strategier overfor indtrængende genetiske elementer, mens mekanismer til at imødegå disse, er opstået i vira. Forskere fra Københavns Universitet har karakteriseret et nyt protein fra en arkæevirus, og deres resultater er netop blevet udgivet i det prestigefyldte tidsskrift Cell. »

 • Seven innovative Villum Experiment grants to the Department of Biology!

  10.09.2019

  The Department of Biology (BIO) has been incredibly successful obtaining grants from the Villum Experiment programme. Seven researchers have received a grant, corresponding to 13% of all granted Villum Experiment projects. »

 • Ida Moltke is a co-editor on Handbook of Statistical Genomics

  06.09.2019

  A timely update of a highly popular handbook on statistical genomics

  »
 • ERC Starting Grant to Rasmus Heller

  02.09.2019

  Rasmus Heller, a tenure track Assistant Professor at the Section for Computational and RNA Biology, Department of Biology, has been awarded a Starting Grant worth €1.5 million from the European Research Council (ERC). »

 • Danmarks flora er forandret og mere ensformig

  01.08.2019

  Floraen af vilde planter i Danmark er ændret kraftigt siden 1800-tallet, men antallet af arter er højere i dag end det var dengang. Nettogevinsten dækker over store tab af sjældne arter og endnu større tilkomst af nye arter, der hovedsageligt har forvildet sig fra vores haver og ud i landskabet. »

 • En sjælden bi er genopdaget på Møn

  12.07.2019

  Sporeblodbien er netop blevet iagttaget på Møn – en bi, man ikke har set i Danmark siden 1958. Møn og de omkringliggende øer og vandområder blev i 2017 optaget i UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder. UNESCO udpeger Møns natur til at være i verdensklasse, og på grund af øens blomsterrigdom er det muligt, at sporeblodbien altid har været der, men at vi blot ikke har vidst det. »

 • Geder bræger ikke tilfældigt

  09.07.2019

  Hvis du nogensinde har haft geder – eller oplevet dem i Zoologisk Have - så har du måske hæftet dig ved, at geder bræger forskelligt. Nu viser en ny forskningsundersøgelse fra blandt andet Queen Mary University of London og Biologisk Institut, Københavns Universitet, at geder ikke alene er i stand til at skelne mellem andre geders emotionelle tilstand gennem lyden af deres brægen – men de bliver også selv påvirket af den. »

 • Drøvtyggernes gener er guld værd

  21.06.2019

  Et nyt storstilet forskningsprojekt har kortlagt arvemassen for 44 arter indenfor drøvtyggere - en dyregruppe som, pga. deres biologiske mangfoldighed og fordi de omfatter adskillige af menneskets vigtigste husdyr, længe har fascineret forskere. Projektet kaster nyt lys over, hvordan evolutionen har frembragt de genetiske tilpasninger, som har gjort drøvtyggere til én af de mest succesrige dyregrupper på Jorden. Resultaterne er netop publiceret i tre artikler i det velansete naturvidenskabelige tidsskrift, Science. »

 • Arktis dufter mere med stressede planter

  10.06.2019

  Næsten alle plantearter udsender naturligt duftstoffer. Disse duftstoffer er en blanding af små molekyler, der let fordamper. De har en bred vifte af funktioner, fra at afskrække eller tiltrække insekter til at påvirke de fysiske og kemiske egenskaber af atmosfæren og klimaet. Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt, hvordan den stigende temperatur og øget insektaktivitet påvirker frigivelse af duftstoffer fra planter til atmosfæren i Arktis. De skelsættende resultater er nu offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift Nature plants. »

 • Planters stamceller tåler ikke for meget ilt

  23.05.2019

  Et internationalt samarbejde imellem forskere fra Danmark, Italien og Tyskland afslører, at lave iltkoncentrationer er nødvendigt for at sikre den fortsatte udvikling af nyt væv i planter. Deres opdagelse er netop publiceret i det internationale tidsskrift, NATURE. »

 • Plakat med vilde danske bier

  15.05.2019

  I Danmark er der nu registreret 292 forskellige arter af bier, hvoraf et udvalg af særlig interessante og forholdsvis let genkendelige arter præsenteres på en ny plakat. »

 • NOVO-millioner til forskning i fedme og diabetes

  15.05.2019

  Diabetes og fedme er et stærkt stigende problem på verdensplan. Det er årsag til, at Novo Nordisk Fonden støtter forskning på Københavns Universitet i de to sygdomme med 10 millioner kroner. Fonden har netop begunstiget ni forskere på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på KU med i alt 90 millioner kr. med deres nye program Novo Nordisk Investigator. »

 • Plastforurening i verdenshavene truer jordens iltressourcer

  14.05.2019

  Ti procent af den ilt, vi indånder, kommer fra én bestemt slags bakterier i havet. Nye forskningsresultater, der netop er offentliggjort i det velansete forskningstidsskrift Communication Biology viser, at disse bakterier i høj grad påvirkes af plastforurening. »

 • Novo Nordisk Foundation is focusing on biological research

  10.05.2019

  The Novo Nordisk Foundation has again invested several million in biological research at the Department of Biology. This time, five prominent research leaders each receives the attractive Investigator grant, allowing them to continue and deepen their research areas. It is research that covers a wide range of biology - from DNA and RNA to sustainable crops, diabetes and obesity research. »

 • 5.000 år gammel familie-tragedie opklaret

  10.05.2019

  De mystiske omstændigheder vedrørende en 5.000 år gammel massegrav i Polen er nu blevet afdækket af et internationalt forskerhold med universiteterne i København og Aarhus i spidsen. Ofrene blev slået ihjel på brutal vis, men senere pænt begravet med gaver og alle i samme grav. Fossilt dna afslører, at det var et massemord på en familie. De nye forskningsresultater er med til at afdække en meget voldelig periode i den europæiske forhistorie, som vi ikke ved meget om i forvejen. Historien offentliggøres nu i det ansete amerikanske videnskabelige tidsskrift Proceedings of The National Academy of Sciences (PNAS). »

 • Klorid-kanal i muskelceller giver ny viden om muskelsygdomme

  30.04.2019

  Forskere fra Københavns Universitet har kortlagt strukturen af en vigtig kanal ind de menneskelige muskelceller. Den nye viden om klorid-kanalen kan bidrage til større forståelse af muskelsygdomme som ALS, og resultaterne kan forbedre lægemiddeludvikling hos NMD Pharma. »

 • Forskere udvikler ny effektiv metode til diagnosticering af bugspytkirtelkræft

  02.04.2019

  Forskere fra Københavns Universitet, Herlev og Gentofte Hospital, Roche Sequencing Solutions og ChemoMetec vil udvikle en række helt unikke teknologier, som tidligt kan diagnosticere bugspytkirtelkræft, der er en af de mest dødelige kræftsygdomme. »

 • Two Villum Investigator grants to professors at Department of Biology

  01.04.2019

  Two professors at Department of Biology (and the National History Museum of Denmark) each just received the prestigious Investigator grant from the Villum Foundation. »

 • A mating war in diving beetles has stopped the evolution of species

  20.03.2019

  In nature, males eager attempts to mate with females can be so extreme that they will harm females. Such negative impact of mating interactions has been suggested to promote the emergence of new species under some circumstances. Surprisingly, one type of diving beetle species now show that this conflict between the sexes can instead lead to an evolutionary standstill in which mating enhancing traits in males and counter-adaptations in females prevent the formation of new species.   »

 • En kulstofpumpe sikrer høj produktion i tætte vandplantebestande

  19.02.2019

  Det er velkendt, at vandplanter fælder kalk, som fremmer omdannelse af bikarbonat til CO2optagelse ved fotosyntesen Men derved forbruges ekstra uorganisk kulstof fra vandet, som kan hæmme den fortsatte fotosyntese. Nu har ny forskning fra Biologisk Institut, Københavns Universitet vist, at der kører en kulstofpumpe i lavvandede planterige søer, som sikrer kalkens genopløsning i bundvandet og natlig opblanding af det opløste kulstof til overfladevandet. Det er forudsætningen for morgendagens fotosyntese. »

 • Antibiotikaresistens spredes hurtigt

  17.02.2019

  Ny forskning viser, at fiskefoder, der indeholder antibiotika, kan være en af de helt store syndere i spredning af antibiotikaresistens. Fiskefodret forårsager øget antal og diversitet af antibiotikaresistensgener i fiskens tarm. Derved fremskynder overførslen af antibiotikaresistens langt hurtigere end tidligere antaget. »

 • Novo Nordisk Fonden satser på proteinforskning ved Biologisk Institut

  16.01.2019

  To professorer fra Biologisk Institut, Københavns Universitet har fået et afgørende skulderklap af Novo Nordisk Fonden. Fonden har netop tildelt dem hver en af de i alt seks store bevillinger i deres Challenge program og har samtidig sikret, at deres forskning kan foregå med det mest avancerede forskningsudstyr. En samlet bevilling på over 150 millioner kroner. »

 • Moskusoksen - en arktisk overlever mod alle odds

  05.12.2018

  Moskusoksen er ét af de få landpattedyr, der er indvandret naturligt til Grønland. Forskere fra bl.a. Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Zoologiske Have København har nu kortlagt, hvordan moskusoksen bevægede sig gradvist nordøstpå i takt med at istiden klingede af, og til sidst etablerede sig i Grønland for omkring 2000 år siden. »

 • To Sapere Aude bevillinger til Biologisk Institut

  04.12.2018

  To unge forskere fra Biologisk Institut, Københavns Universitet, modtager den prestigefyldte ’Sapere Aude Starting Grant’ fra Danmarks Frie Forskningsfond. Lektor Sine Lo Svenningsen er molekylærbiolog indenfor mikrobiel genetik, og adjunkt Rasmus Heller er evolutionsbiolog med speciale indenfor evolution og biodiversitet hos større pattedyr. »

 • Kulstofbegrænsning af søernes produktivitet

  21.11.2018

  Det er velkendt, at næringsstoffernes, lysets og CO2’s betydning for planteplanktonets produktivitet i søer sker gennem fotosyntesen. Indtil nu har man antaget, at CO2-optagelsen fra atmosfæren fuldt ud kunne dække planteplanktonets behov i næringsrige søer. Nu har ny forskning fra Biologisk Institut, Københavns Universitet vist, at det højere indhold af uorganisk kulstof i hårdt vand i kalkrige, næringsrige søer kan øge planteplanktonets produktivitet op til fem gange om sommeren. »

 • Det første humane membranprotein er kortlagt i Danmark

  12.11.2018

  Det største lager af fedt findes hos mennesket i specialiserede fedtceller. Jo mere føde man indtager, des mere fedt lagres i kroppen – og omvendt - jo mere man bevæger sig, des mere fedt skal kroppen bruge. Banebrydende forskning fra Københavns Universitet har givet ny grundlæggende indsigt i, hvorledes fedtceller hos mennesker omstiller sig fra en situation, der kræver opmagasinering af fedt til en situation, der kræver frigivelse af fedt. »

 • Statens Naturhistoriske Museum lægges sammen med Biologisk Institut

  02.11.2018

  Rektor ved Københavns Universitet har, efter indstilling fra dekanen på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, besluttet at lægge Statens Naturhistoriske Museum sammen med Biologisk Institut. Arbejdet med at gennemføre fusionen går i gang med det samme og forventes at være gennemført medio 2019. »