Vigtige links

På web

Uddannelsessider  
https://intranet.ku.dk/science/dk/studerende/
Her findes regler og rammer for uddannelsen: 1. årsprøven, valgfrihed, maksimale studietider, overgang mellem bachelor og kandidat m.m.
Her findes også blanketter og procedurer.

Gældende studieordninger
Den fælles del af studieordningerne
https://www.science.ku.dk/studerende/studieordninger/faelles_sto/Faelles-del.pdf/

Den uddannelsesspecifikke studieordning for bacheloruddannelsen i biologi https://www.science.ku.dk/studerende/studieordninger/bachelor/biologi/Sto_biologi_2009.pdf

Den uddannelsesspecifikke studieordning for kandidatuddannelsen i biologi https://www.science.ku.dk/studerende/studieordninger/kandidat/biologi/biologi_ka_2012.pdf/

Den uddannelsesspecifikke studieordning for bacheloruddannelsen i biokemi https://www.science.ku.dk/studerende/studieordninger/bachelor/biokemi/Bach-Biokemi-2013.pdf

Den uddannelsesspecifikke studieordning for kandidatuddannelsen i biokemi https://www.science.ku.dk/studerende/studieordninger/kandidat/biokemi/Sto_biokemi_2009.pdf

Kursusdatabase – www.kurser.ku.dk

Projektdatabase – www.bio.ku.dk/uddannelse/projektforslag/

SPOT arrangementer – www.science.ku.dk/spot
● Studieteknik, eksamensteknik, planlægning, valgmuligheder mm.
● Karriere – afklaring og forberedelse


SCIENCE Studenterservice – www.science.ku.dk/studenterservice

Studie- og karrierevejledningen
● Yderligere afklaring af regler, rammer og muligheder
● Personlig vejledning ved tvivl, valg, planlægning, udfordringer på studiet

International vejledning
● Vejledning i udlandsophold

Help Desk
Praktisk administrativ hjælp, studieaktivitets‐erklæringer


Ude i verden

Studenterrådgivningen – www.srg.dk
● Hjælper med personlige og økonomiske problemer
● Har både individuelle forløb og gruppeforløb


Mere karriere

● A‐kasser
● Københavns Universitets alumnenetværk ‐ www.alumni.ku.dk