Lasse Riemann

Professor

Strandpromenaden 5
3000 Helsingør
Telefon: 35 32 19 59
E-mail: lriemann@bio.ku.dk


Lasse Riemann vil være en god mentor
for studerende med interesse for:
Mikrobiologi, marinbiologi, molekylærbiologi, bakterier og virus


Faglig profil
Jeg studerer primært biologien hos marine bakterier og virus. I min forskningsgruppe bruger vi mikrobiologiske og molekylærbiologiske metoder til at analysere marine bakterier, hvilke arter der findes, og hvad der regulerer deres vækst og betydning i havvand. Metoder baseret på DNA analyser er nødvendige for at skelne forskellige arter af bakterier. For tiden studerer vi især bakterier, der kan fiksere kvælstof fra luft, fordi det kan være meget vigtigt for havets funktion. Vi studerer også hvorledes højere organismer (alger, dyreplankton, vandmænd) kan påvirke marine bakterier.

Undervisning
Feltbiologi, Marinbiologi