Kaare Teilum

Lektor

Biocentret
Ole Maaløes Vej 5
2200 København N
Telefon: 35 32 20 29
E-mail: kaare.teilum@bio.ku.dk


Kaare Teilum vil være en god mentor
for studerende med interesse for:
Proteinkemi, strukturbiologi, NMR spektroskopi og biofysisk kemi


Faglig profil
Jeg er cand. scient. i biokemi og ph.d. i proteinkemi fra Københavns Universitet. Før min nuværende ansættelse var jeg post doc i 3.5 år ved Lunds Universitet. Ved KU leder jeg en forskningsgruppe under Sektion for Biomolekylære Videnskaber med fokus på sammenhængen mellem proteins struktur, funktion og dynamik. Vi er specielt interesserede i to områder I) at forstå hvordan og hvorfor visse proteiner i f. eks. Alzheimers sygdom klumper sig sammen; II) betydningen af kortlivede konformationelle tilstande for enzymkatalyse og ligandbinding. I vores arbejde anvender vi bl.a. NMR spektroskopi for at kunne måle proteinernes struktur og dynamik med atomar opløsning.

Undervisning
Jeg underviser i makromolekylær biokemi og proteinvidenskab.