Anders Michelsen

Professor

Universitetsparken 15
2100 København Ø
Telefon: 35 32 22 70
E-mail: andersm@bio.ku.dk


Anders Michelsen vil være en god mentor
for studerende med interesse for:
Climate change, arktisk biologi, plantefysiologi og terrestrisk økologi


Faglig profil
Jeg forsker i klimaforandringer og andre miljøændringers påvirkning af organismer og processer i terrestriske økosystemer, både i Arktis, i tempererede områder og i troperne. Jeg er særligt interesseret i kulstof- og kvælstofkredsløbet, planters næringsstofoptagelse, samt interaktioner mellem mikroorganismer, jord, planter og atmosfære. Dvs at jeg arbejder inden for områderne biogeokemi og planters fysiologiske økologi. Endvidere interesserer jeg mig meget for anvendelsen af stabile isotoper i biologisk forskning. Blandt eksempler på undersøgelser kan nævnes:

· effekter af kvælstofdeposition fra svinebrug på danske heder og moser

· ændret nedbørsmønster og øget temperaturs betydning for arktiske og tempererede heder

· økologisk vs. Konventionelt jordbrugs effekt på flora og jordbund i hegn og vejkanter

· træartsvalg, plantagedrift og savannebrands betydning for omsætning i tropejorde

· forøget CO2s effekt på planters symbiose med mykorrhizasvampe

· klimaets betydning for emission af flygtige organiske forbindelser fra planter

Jeg har sammen med kolleger publiceret mere end 100 videnskabelige artikler om disse og beslægtede emner, og jeg har med glæde vejledt ca. 30 specialestuderende og 10 phd studerende.

Undervisning
Jeg underviser bl.a. inden for områderne Terrestrisk Økologi, Miljøforvaltning, Arktisk Biologi, Plantefysiologi, Statistik, Økologisk Metodik, Forsøgsplanlægning, Økosystemprocesser og Global Change, med videre.